Ester Bezerra

Decrete

”Prinți de asemenea au șezut și au vorbit împotriva mea, darservitorul tău a meditat la statutele tale.” Psalmii 119:23

Tânăr

”Cu ce își va curăți un tânăr calea? Ținând seama la ea conform cuvântului tău.” Psalmii 119:9

Dumnezeu onorat

”Și DOMNUL i-a spus lui Satan: Ai luat aminte la servitorul Meu Iov, că nu este niciunul asemenea lui pe pământ, un om desăvârșit și integru, unul care se teme de Dumnezeu și evită răul?” Iov 1:8

Ploaie la timpul hotărât de Dumnezeu

”DOMNUL îți va deschide tezaurul său bun, cerul să dea ploaie țării tale la timpul ei și….” Deuteronom 28:12

Calea

”Și învață-i rânduieli și legi și arată-le calea în care trebuie să umble și lucrarea pe care trebuie să o facă.” Exodul 18:20