Semnele Sfârșitului

Semnele întoarcerii Domnului Iisus

„Vor fi semne în soare, lună și stele, iar pe pământ va fi suferință printre neamuri, încremenite de urletul mării și al valurilor.”
Luca 21:25

Alerta Mântuirii – Ultimele zile

„Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor.”
1 Timotei 4:1

8 Minute

Ce se poate întâmpla în 8 minute?…

Semnele ale Întoarcerii Domnului Iisus

„Această Evanghelie a Împărăției va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; și atunci va veni sfârșitul.”
Matei 24:14

Ce legătură are Biblia cu aceste atentate?

„Dar să mai știi aceasta, că în zilele de pe urmă vor veni timpuri primejdioase.”
2 Timotei 3:1