Episcopul Edir Macedo

Un mesaj în fiecare zi

Episcopul Edir Macedo

Bucuria noastră

Desfătarea noastră nu constă în cuceririle personale sau materiale; bucuria noastră este rezultatul de după trecerea prin deşert, este în duhul nostru smerit, în viaţa însăşi, în inima zdrobită, în ochii luminaţi, în corpul purificat, în mintea reînoită, în…

Viaţă sau moarte

Este interesant să vedem că doar 26% dintre ţările lumii încă condamnă avortul ca pe o crimă. Vreau deasemenea să subliniez că aceste ţări sunt în America Latină, Africa şi Asia, regiuni care sunt guvernate de dictaturi, religioase, economice sau politice.

Robi pe jumătate

Când cineva trăieşte supus împărăţiei acestei lumi, îl are pe diavol ca domn (stăpân). Singura ieşire este intrarea în Împărăţia Lui Dumnezeu şi în acelaşi timp, schimbarea stăpânului. Acest lucru depinde de încredinţarea vieţii dvs. în mâinile Fiului Lui Dumnezeu.

Primul ajutor al sufletelor

Era acolo tava, pâinea, sucul de struguri, mergeam de la persoană la persoană; una câte una primea Sfânta Cină… Eram alături de colegii mei lucrători… Am mâncat şi am băut trupul şi sângele Lui Iisus… Pe unul dintre rânduri însă, ceva mi-a atras atenţia…

Credinţa Duhului

În cazul în care credinţa este supranaturală, există viaţă, succes, realizare. În cazul în care credinţa este trupească (firească), în nici-un caz nu se poate vorbi de împlinirea Cuvântului.