Ester Bezerra

Locul de scăpare în necaz

“DOMNUL va fi de asemenea un loc de scăpare pentru cel oprimat, un loc de scăpare în timpuri de necaz.” Psalmul 9:9

Adăpost în tabernacol

“Voi locui în tabernacolul tău pentru totdeauna, mă voi încrede în adăpostul aripilor tale.”

Fortăreață sigură

“Cine se teme de Domnul are o fortăreață sigură, și El va fi un refugiu pentru copiii lui.”

Păstor iubit

“I-a spus din nou a doua oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubești? El I-a spus: Da, Doamne; știi că Te iubesc. El i-a spus: Paște oile Mele.” Ioan 21:16

Refugiu în timpul mâhnirii

Cel ce ne naște din Dumnezeu se trezește de dimineață cântând. Pe buzele lui sunt cântece de laudă, pentru că…