Multimedia

Ultima picătură

Iisus l-a învins pe diavol după ce a vărsat ultima picătură de sânge…

Ghedeon şi cei 300

viteji războinici de credinţă

Troia

Exemplu de revoltă

Ursuleţul şi Pantera

O poveste în care ne putem regăsi fiecare dintre noi

Distribuire ulei sfinţit

S-a întâmplat Duminică 12 iunie 2011