Semnele Sfârșitului

Alerta mântuirii – Primul episod

„Căutați pe DOMNUL cât mai poate fi găsit, chemați-l cât mai este aproape.” Isaia 55:6

Cele 7 semne ale Sfârșitului – Al treilea Episod – ISRAEL ESTE TERMOMETRUL LUMII

”Acum învățați o parabolă a smochinului; când lăstarul lui este încă fraged și dă frunze, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, chiar la uși. Adevărat vă spun: Această generație nicidecum nu va trece până se vor întâmpla toate acestea.” Matei 24:32-34

Cele 7 semne ale Sfârșitului – Al doilea episod

2. Distragerea Atenției
”Noile distracții sunt atât de înșelătoare încât fură tot timpul omului…

Cele 7 semne ale sfârșitului – Primul episod – Internetul

„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.”
Matei 24:14

Începutul durerilor

Și vor fi semne în soare și în lună și în stele; și pe pământ chinul națiunilor, cu nedumerire; marea și valurile urlând; Inima oamenilor lăsându-i de frică și de anticiparea acelor lucruri ce vin pe pământ; fiindcă puterile cerurilor vor fi clătinate.
Luca 21:25-26