1 lucru imposibil pt. Dumnezeu

Există ceva imposibil pentru Dumnezeu!? Da! Care este acela!? Ca El să mintă.

„pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,…” (Evrei 6:18)

Ceea ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu şi din această cauză noi Îl numim pe El: „Dumnezeul Imposibilului”. În cazul poporului lui Israel care era rob în Egipt, imposibilitatea lui era aceea de a ieşi din ţara sclaviei. Ei gemeau sub dominaţia lui faraon, fără a avea vre-o experienţă în arta războiului, cu dizabilităţi ale condiţiei fizice neantrenate pentru luptă şi asta datorită faptului că hrana lor era una de sclavi, sărăcăcioasă şi puţină.

Chiar dacă erau mulţi la număr, erau foarte slabi. În acea perioadă faraon interzisese ca sclavi să mai nască copii de parte bărbătească. Când femeile năşteau băieţi, faraon trimetea trupele să-i omoare. Ca şi când toate aceste piedici şi suferinţe nu ar fi fost deajuns, între Egipt şi Ţara Promisă (Canaan) era un imens deşert plin cu scorpioni şi şerpi prin care trebuiau să treacă fără a avea mâncare sau apă. Cum putea da Moise în acest caz  mâncare şi apă pentru un număr aşa de mare de oameni? Aveau deasemenea bariere naturale formate din Marea Roşie şi din râul Iordan, iar inamicii erau înarmaţi până în dinţi, furioşi şi pregătiţi de luptă. Moartea era iminentă la încercarea ieşirii lor din Egipt.

Dar Dumnezeul Imposibilului şi-a amintit de poporul Său şi S-a pogorât pe vârful Muntelui Sinai promiţându-i lui Moise că va face imposibilul să fie posibil şi anume: va scoate poporul lui Israel din Egipt. Condiţia era ca poporul să-I slujească în pustie cu toate forţele lor. Aceasta urma să fie poarta care să-i ducă într-o nouă viaţă. Şi aşa s-a întâmplat căci Cuvântul Lui Dumnezeu s-a împlinit. Puterea lui Faraon, a secetei, a foamei, a setei, a deşertului, a inamicilor armaţi s-a aplecat înaintea credinţei lui Moise. Marea Roşie şi râul Iordan au trebuit să se supună credinţei sale căci era pusă în practică cu bază în Cuvântul Lui Dumnezeu. Erau săraci lipiţi pământul şi la ieşirea din sclavie au cucerit adevărate bogăţii.

Duhul necurat ce se folosea de Faraon este prezent şi acţionează şi în zilele noastre şi are aceiaşi putere distructivă înrobind persoanele sub dominarea bolilor incurabile, a foametei, singurătăţii, mizeriei, dezbinării familiare, viciilor, nereuşitelor financiare şi profesionale. Ei trăiesc la fel ca evreii din trecut fiind imposibilă ieşirea lor din „Egiptul secolului XXI”

Dumnezeul care a făcut promisiunea pe Muntele Moria a auzit gemetele oamenilor, iar această promisiune nu a expirat ci este vie, iar El, aşa cum s-a folosit de Moise căruia i-a dat un toiag ca simbol al credinţei, astăzi ne-a dat nouă Duhul Său şi această credinţă. Din acest motiv, noi, cei de la Biserica Universală, ne vom sui pe Muntele Sinai cu elementul ce va simboliza propria dvs. viaţă (un fir de păr din capul dvs.) şi vă vom prezenta astfel înaintea Lui Dumnezeu pentru ca El să facă ceea ce în ochii umani este imposibil şi să dea o nouă viaţă celor care cred. Această credinţă a dvs., a noastră, devine vizibilă în rezultatele din viaţa noastră, atunci când se pune toată forţa noastră în acţiune printr-un sacrificiu pe care-l depunem pe altar.

Dumnezeul Imposibilului aşteaptă pe Muntele Sinai căci „Domnul va locui în el în veci.” ( Psalmul 68:16).

Episcopul Julio Freitas

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *