CARE ESTE MOTIVAŢIA TA?

‘’ Bărbaţii lui Efraim au zis lui Ghedeon: Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat, când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian? Şi au avut o mare ceară cu el.’’ (Jud. 8:1).

Multe lucruri mi-au chemat atenţia în acest Pasaj Biblic…

Cine erau eframiţii? Erau bărbaţii cei mai luptători din toate triburile lui Israel,  erau bărbaţii cu mai mult curaj pentru luptă, doar că ei erau motivaţi pentru luptă nu pentru onoarea sau gloria lui Dumnezeu, ci pentru a fi văzuţi ca agresori, superiori, ca cei care  nu au nevoie de nimeni.

De aceea Dumnezeu i-a spus lui Amaţia ‘’nu merge cu ei, cu soldaţii lui Efraim, chiar fiind  bărbaţii cu experienţă care ştiu să lupte cu armură şi scut’’ ( pentru că bărbaţii altor triburi din Israel nu ştiau să lupte cu armură şi scut ca cei din Efraim). Eframiţii se încredeau în tehnica lor, în orgoliul pe care îl nutreau în interiorul lor, ‘’ suntem cei mai curajoşi din Israel’’ gândeau ei eronat. Şi au făcut  din asta mijlocul lor de trai. Vedeţi:

‘’A mai tocmit  cu plată din Israel o sută de mii de viteji , cu o sută de talanţi de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la  el şi a zis: Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci DOMNUL nu este cu Israel, nu este cu toţi aceşti fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să ştii că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmaşului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute  şi să te facă să cazi. Amaţia a spus omului lui Dumnezeu: dar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care  i-am dat  oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns: Domnul poate  să-ţi dea mult mai mult decât atât. Atunci Amaţia  a despărţit  ceata care-i venise din Efraim şi a poruncit ca oamenii aceştia să se  întoarcă acasă.  Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda şi au plecat acasă cu mare furie.’’ 

(2 Cronici 25: 6-10)

Noi suntem luptătorii Domnului Oştirilor, dar ei erau luptători din interes, luau toată gloria pentru ei, erau mereu dispuşi să lupte pentru salariu, erau mercenari, mergeau la luptă doar dacă exista o motivaţie personală, o recompensă monetară. Dar  ei nu erau de război? Da! Dar doar din interes personal.

Noi suntem Ai războiului, nu suntem de război, pentru că suntem soldaţi ai Domnului Oştirilor, este diferit! Lupta noastră este lupta lui Dumnezeu, este lupta contra răului, căci noi suntem ai păcii, inclusiv ne rugăm pentru pace şi o avem în interiorul nostru. Prinţul nostru este Prinţul Păcii, dar, bineînţeles că suntem într-o lume care cere să învingem luptele sau bătăliile, în care Domnul nostru este Domnul Oştirilor. Atunci,  noi  mergem la luptă, nu fugim de ea, înţelegeţi diferenţa? Nu luptăm pentru motive personale, dorim doar să învingem  lupta Poporului, lupta  Adevărului, lupta Dreptăţii, dar nimic  pentru gloria noastră ci totul pentru  Gloria Dumnezeului nostru.

‘’Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.’’(Ioan 12:26), contrar a ceea ce vor face cei care într-o zi s-au lăsat corupţi, au dezertat, au hulit, cei care într-o zi s-au vândut, au acuzat . Acestora Dumnezeu le va spune că nu va lupta cu ei. Acei bărbaţi nu erau  ai războiului lui Dumnezeu, dar Ghedeon şi cei 300 da, pentru că atunci când Duhul Sfânt  l-a învăluit, el a sunat din trâmbiţă: ‘’…şi atunci au ieşit  să se întâlnească cu el…’’.

Toţi au fost duşi la Ghedeon; într-adevăr toate oraşele trebuiau să treacă  prin oraşul Efraim  pentru a merge la Ghedeon. Atunci bărbaţii lui Efram ştiau de luptă dar au ales să ignore. Era imposibil ca ei să nu ştie, mai ales că madianiţii acopereau totul în vale ( de notat că atunci când Ghedeon a sacrificat pentru Dumnezeu, diavolul de asemenea a sunat din trompetă şi  madianiţii au tăbărât împotrivalui Israel, după ce Ghedeon sacrificase. Diavolul  nu rămâne indiferent, el de asemenea se mişcă, îşi foloseşte armata pentru ca persoana să se intimideze, să fie acomodată şi să se retragă, să renunţe.)

Cum nu promisese nimic eframiţilor, nimic nu îi stimula  să lupte împotriva  a 135 mii, dar acum că rămăseseră 15 002, ei erau ‘’ plictisiţi’’, s-au făcut că nu înţeleg, pentru că,  cum putea Ghedeon  să meargă la luptă fără să îi cheme? Excluzându-i? Asta când el a sunat din trompetă şi toţi au luat cunoştinţă de succes, inclusiv cu altarul  lui baal şi stâlpul idolului.

Luptătorul care este  luptător nu aşteaptă, el se include, se convoacă, pentru soldatul trebuie să fie mereu gata, acesta este robul lui Dumnezeu, nu contează unde, cum, cu cine, aceştia sunt bărbatul şi femeia lui Dumnezeu, nimic nu-i împiedică să fie luptătorii care sunt!

După ce Ghedeon a dat mărturisirea sa de viaţă, de sacrificiu şi de putere, ei s-au certat foarte tare cu el. Aşa acţionează diavolul, folosind persoane rău intenţionate în mijlocul nostru. Dar, atenţie, acestea se pierd, rămân corupte şi cad, acestea dezertează, pentru că  intenţia lor este personală.

Bărbatul lui Dumnezeu aşteaptă Recompensa Spirituală, pentru că este scris că El  ne va da un nume nou scris pe o piatră albă, care simbolizează puritatea, sfinţenia şi prăzile bărbatului lui Dumnezeu sunt mărturisirile, eliberarea poporului şi mântuirea sa, asta este minimul care trebuie să se întâmple.

Aceia care dezertează sau rămân corupţi o fac pentru că  sunt într-o luptă dar doar pentru a apărea sau a primi ceva în schimb, aceştia sunt  cei din Efraim. Noi suntem din tribul lui Iuda, nu spun nici din tribul lui Levi, de ce? Pentru că profetul  care a fost înainte de Ghedeon era din tribul lui Levi, dar era religios, tradiţional.  Descendenţa noastră este din a lui David, fără  nici o condiţie umană,  dar Revoltată, Sfântă, adică, Dumnezeu a ridicat CdA şi noi înşine ne alegem prin intenţia sinceră de a-L sluji şi nu pe noi înşine.

De aceea, noi de la CdA nu ne vindem, pentru că deja am fost Cumpăraţi prin Sângele Regelui nostru- IISUS, ceea ce nu pot să spun  despre cei care  într-o zi  erau printre noi, dar din nefericire nu erau unii dintre ai noştri * şi de aceea s-au vândut  când au ieşit de la CdA pentru a deschide o sectă  evanghelică!

Şi dvs  sunteţi de război sau AI războiului lui Dumnezeu?

*Mat. 15:13

Te văd la CdA sau în Cer!

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *