Ce face diferenţa?

Există patru puncte care sunt cruciale în viaţa unui creştin şi care fac diferenţa: umilinţa, disciplina, ascultarea şi perseverenţa. De aceea, dacă credinţa ta nu este crescută pe aceste patru puncte, viaţa ta devine fragilă. Poate că vei întreba ce are de a face creinţa cu viaţa ta. Să ştii că totul depinde de asta…viaţa depinde de credinţă. Într-adevăr tot ceea ce am făcut până astăzi, a depins de credinţă, chiar dacă mulţi nesocotesc sau nu cunosc acest aspect al realităţii.

„…Ţarina unui om bogat rodise mult.” (Luca 12:6)

Chiar fiind bogat, acest om nu stătea cu mâinile în sân, el a pregătit pământul, a aşteptat momentul potrivit pentru semănare, a plantat cu grijă deminţele, a aşteptat să vină ploaia, a văzut planta răsărind, crescând şi i-a văzut roadele. Acum, da, putea să culeagă din abundenţă. Putem observa din acest lucru că pentru fiecare acţiune, există o reacţie, iar persoana umilă înţelege asta. Creştinul umil ştie că vorbele, deciziile, acţiunile şi atitudinile sala, vor atrage după sine reacţii ce îi pot face fie fericiţi, fie nefericiţi.

În versetele ce urmează (17-21), Dumnezeu ne arată că El îi numeşte nebuni pe cei ce nu sunt umili. Chiar dacă persoana are credinţă să muncească, să înveţe, să se căsătorească, dacă îi lipseşte smerenia, ea este nebună căci dacă se gândeşte doar la ea însăşi, va vorbi cu ea însăşi, îşi va vedea doar de scopurile ei şi va privi doar clipa de faţă fără a mai cântări consecinţele. Toate astea pentru că îi lipseşte umilinţa de a recunoaşte că există viaţă după moarte.

Pe pământ trăim 50, 70, sau poate chiar 100 de ani, dar eternitatea cât durează? Vrei să fi cu El sau fără El pentru întotdeauna? Fără Dumnezeu ai parte de infern, de ceea ce a fost numit de Iisus: moartea a doua. Acest loc a fost creeat pentru condamnarea satanei şi a demonilor săi care s-au răsculat împotriva autorităţii lui Dumnezeu.

Dacă fiinţa umană nu ascultă de Dumnezeu şi se răscoală împotriva autorităţii Lui, va fi supusă judecăţii şi va fi condamnată să meargă în iad şi asta nu pentru că Dumnezeu o condamnă ci pentru că propriile ei atitudini o condamnă., aşa cum s-a întâmplat şi cu acest om despre care ne povesteşte biblia, care după ce a agonisit mult, s-a acomodat. Nu uita că tot ceea ce ai cucerit până acum ţi-a fost dat de Dumnezeu pentru ca tu să trăieşti pentru El. Potrivit cu ce este scris în Sfintele Scripturi, noi nu aducem nimic în această lumeşi nu putem lua cu noi, nimic din ea, înafară de mântuirea noastră.

Poate că te gândeşti că eşti la biserică de mulţi ani de zile şi că cunoşti Biblia, dar oare, vei fi mântuit? Oare preţuieşti mai mult lucrurile ce au un început, un conţinut şi un sfârşit decât lucrurile spirituale? La această întrebare, numai tu poţi răspunde pentru că dacă ai investit doar în ceea ce se vede şi poţi palpa şi folosi, înseamnă că bucuria, bună-starea ta şi viaţa ta sunt temporare. Tot ceea ce ai cucerit până acum, cui vor rămâne? Trebuia să lupţi şi să cucereşti ca mai apoi să te desfeţi, dar nu trebuia să fi uitat că unicul lucru pe care îl iei cu tine după moarte este mântuirea ta. La urma urmei aceste vorbe sunt pentru noi toţi căci cu toţii păcătuim şi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu.

De aceea şi-a dat Hristos viaţa pentru noi pe cruce, pentru ca eu şi cu tine să avem numele scrise în Cartea Vieţii. Când vine rândul nostru să înfruntăm moartea, o înfruntăm fără teamă pentru că ştim unde avem să mergem. – La Dumnezeu.

„Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” (Luca 12:21)

Ai tot dreptul să te bucuri de o viaţă bună, mulţumitoare şi perfectă. Însă, nu uita că te vei bucura de această viaţă doar 50, 70, 100 de ani şi după să se termine totul?! Nu, nu se termină şi atunci, tu trebuie să te bucuri de o viaţă bună, mulţumitoare şi perfectă, dar trebuie să ai deasemenea şi sufletul m’ntuit, spălat în sângele lui Hristos care ne curăţă de toate păcatele, ne şterge trecutul şi ne face fii ai lui Dumnezeu.

Poate că spui că eşti bogat, poate că aşa eşti văzut de familie, de biserică, de lume, dar oare eşti bogat pentru Dumnezeu? Potrivit acestui cuvânt biblic, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fi o persoană disciplinată, să îţi aranjezi bine valorile şi priorităţile, să analizezi ce nu este bine şi să renunţi la ceea ce îţi pune în pericol mântuirea şi comuniunea ta cu Dumnezeu. Dar pe lângă faptul de a fi umil şi disciplinat, mai trebui să fi şi ascultător în ceea ce priveşte Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că vei spune: „Eu nu simt nevoia să mă rog, să iert, să-I aduc laudă lui Dumnezeu” Cine îţi spune că este nevoie să simţi ceva? Aceasta este o chestiune de a rede şi a face. Tu ştii că ţi-ai făcut partea şi că Dumnezeu şi-o va face pe a Lui. Aceasta este credinţa inteligentă. Dacă eşti o persoană echilibrată, în consecinţă, vei fi şi o persoană perseverentă în toate, ceea este bine-plăcut înaintea lui Dumnezeu.

Indiferent de ceea ce zic sau fac ceilalţi, tu trebuie să faci partea ta căci, Dumnezeu o va face pe a Lui.

 

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *