DA, ȘI EL SIMTE DURERE…

El nu este uman…  la început a  fost un înger… de aceea, oare el simte durere? Da, el simte și dvs veți fi surprins să aflați  care este cea mai mare durere a sa!

Oricât de incredibil ar părea, cea mai mare durere a diavolului este aceea că el vrea ca dvs  și eu să simțim, ceea ce este cunoașterea propriei condamnări: ÎNCHISOAREA ETERNĂ!

Dumnezeu a creat o închisoare, de ‘’mare siguranță’’, special pentru diavol și demonii lui, care îi va ține  pentru toată eternitatea și cunoașterea  acestui lucru este  ceea ce îl torturează mai mult. Totuși,  în afară de asta, diavolul știe că  sufletul care nu este salvat, care este prins de minciunile sale ( orgii, răutate, religiozitate, incredulitate, orgoliu, ranchiună, idolatrie, vicii,etc) de asemenea poate fi privat de cel mai mare dar dintre toate, care este LIBERTATEA!

Observați că toată Creația a fost făcută să aibă libertate. Păsările de pe cer, natura, animalele, etc., totul a fost conceput să aibă libertate și în toată Creația, capodopera lui Dumnezeu este ființa umană, care a fost făcută după Chipul  și Asemănarea Sa.  La chipul lui Dumnezeu, Asemănarea se concretizează când sufletul omului  este salvat, pentru că acesta este de fapt lucrul cel mai important. Pentru mine, sufletul meu este lucrul cel mai important care există pe fața  pământului și diavolul  știe că nimic  nu torturează mai mult ființa umană decât să fie privată de libertatea sa, de aceea ol întemnițează prin intermediul păcatului!

Milioane au fost întemnițate prin păcat și în cazul în care mor în el, sufletul lor va fi  prins în infern pentru toată eternitatea.

Este scris că infernul a fost creat chiar înainte de ființa umană, dar doar cu o finalitate: să-l întemnițeze pe diavol și demonii săi. De aceea, el știe  că nu mai are nimic de pierdut, pentru că deja este condamnat. Pentru el, nu va exista libertate ci închisoare eternă, de aceea, el face  ca ființa umană  nu doar să cadă în păcat dar de asemenea să insiste în greșeală, pentru ca sufletul său să fie și el condamnat!

Toți știm că în această lume fizică în care trăim, nimic nu este mai torturător pentru ființa umană decât privarea sa de libertate. Și chiar în închisoare, aceia care  nu se comportă cum trebuie sunt izolați.  Nu există mai mare tortură fizică, emoțională sau psiholologică ca aceasta: LIPSA LIBERTĂȚII! Și asta se întâmplă când păcătuim, când întemnițăm sufletul nostru deliberat, îl privăm de libertate.

Când Domnul Iisus a venit, El S-a oferit, lăsându-se arestat în locul nostru. Totuși,  El a înviat pentru ca dvs și eu să fim liberi, adică sufletul nostru să fie eliberat, iertat și salvat. MÂNTUIREA NU ESTE ALTCEVA DECÂT  LIBERTATEA PENTRU TOATĂ ETERNITATEA, DAR ÎMPREUNĂ CU DUMNEZEU!

Pentru a fi la Asemănare cu Dumnezeu, trebuie să avem Duhul Său. Doar așa sufletul  va fi cu adevărat liber, fără să fie dominat de păcat, așa cum spune Cuvântul Său: ‘’Însă acum, fiind eliberați de păcat și devenind sclavi ai lui Dumnezeu aveți ca rod  sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică.’’ (Romani 6:22). Cu alte cuvinte, doar îmbrăcați cu Duhul lui Dumnezeu, care este LIBERTATEA, este  pentru ca asta să se întâmple, căci ‘’… acolo unde este Duhul Domnului este libertate.’’ (2 Corint. 3:17)

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *