Mărimea nu este un impediment

Mulţi, datorită faptului că nu cunosc adevărata putere a credinţei supranaturale, se gândesc că mărimea acesteia este ceea ce face diferenţa în realizarea minunilor. Necunoscând Scripturile, mulţi, în rugăciunile lor, cer mai multă credinţă.

Credinţa nu se capătă prin intermediul rugăciunilor, nopţilor de veghe şi nici prin posturi. Aceasta poate fi întărită doar atunci când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu după cum este scris:

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)

Dacă dorim să avem o credinţă de neclintit, nu avem alt drum de urmat. Trebuie să permitem ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne alimenteze duhul. El este Unicul Izvor al credinţei, iar pin intermediul credinţei, obţinem o mentalitate şi un caracter ca cele ale lui Dumnezeu.

Credinţa supranaturală are puterea de a face să existe ceea ce până acum nu exista. Ea vă dă curajul să faceţi ca viaţa dvs. să meargă bine în toate sensurile. Cu toţii depidem de credinţă şi o folosim în toate lucrurile. De exemplu: atunci când deschidem un robinet ave credinţă că va curge apa… Aceasta însă este credinţa naturală. Credinţa supranaturală atunci, care este?

Este cea care ne face că imposibilul (că promisiunile lui Dumnezeu) vor deveni posibile. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis şi nu se poate să nu împlinească pentru că El nu este un mincinos. Ell este Creatorul! Tot ceea ce există a luat naştere prin cuvintele Sale. Hristos a spus: „Facă-se după credinţa ta” şi orbul a început să vadă, paraliticul să meargă, lepra a dispărut şi cel ce era mort şi îngropat de 4 zile, a înviat. Aceasta este puterea credinţei supanaturale. Tu ai această putere în tine şi nu trebuie să te gândeşti că contează mărimea ei.

Hristos a spus că se poate să ai o credinţă atât de mică, cât un grăunte de muştar, dar nu se poate să te îndoieşti. Poate că tu spui că ai o credinţă foarte mare, dar dacă ea este contaminată cu îndoiala, atunci, cu siguranţă că vei da greş. Mărimea miracolului depinde de calitatea credinţei şi nu de mărimea acesteia. Creştinii au început să confunde credinţa naturală cu cea supranaturală şi a ajuns să se gândească chiar că, pentru faptul că au credinţa naturală bine fundamentată, o pot folosi în locul celei supranaturale.

Aceasta este o greşeală foarte gravă şi periculoasă pentru că miracolele se înfăptuiesc doar în urma unei credinţe supranaturale. Dacă se încearcă folosirea credinţei naturale pentru realizarea unei minuni, este foarte clar faptul că nu se va întâmpla nimic sub nici o formă.

Credinţa supranaturală implică ascultare, sacrificiu, renunţare şi dependenţă care arată că nu doar se crede ci se are siguranţă totală cu privire la faptul că acea minune se va întâmpla. Eşti din aria naturală şi fă lucruri „anormale” care îi vor atrage atenţia lui Dumnezeu. Credinţa naturală produce lucruri naturale şi cea supranaturală produce minuni de tipul acelora pe care le găsim relatate în Sfintele Scripturi. Iisus a zis:

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl; (Ioan 14:12)
Hristos dorea să ne transmită că credinţa supranaturală în Persoana Lui este suficientă pentru a face toate minunile realizate de el, ba încă şi mai mult. Adevărat este că Dumnezeu are mai multă nevoie să se facă cât mai multe printre noi decât avem noi nevoie de aceste minuni şi asta pentru că, cu cât mai multe minuni se înfăptuiesc în Numele Lui, cu atât, El este mai glorificat şi mai lăudat.

 

 

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *