Puterea cuvântului (I)

Au început ca simple litere ce se asociau unele cu celelalte… aşa au luat naştere cuvintele, izvorul de putere sau de distrugere, depinde de cine, cum şi în ce scop le foloseşte.

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:1-3)

Au fost cuvintele, în acest caz, rostite de Dumnezeu cele ce ne-au adus la existenţă şi de aceea, cuvintele pe care le rostim sunt acţiuni şi având în vedere că suntem fiinţe creeate după asemănarea Lui, asemănători cu Dumnezeu, înseamnă că şi cuvintele noastre au o putere.

Totuşi, Biblia ne avertizează: „Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul!” „Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.” (Iacov 3:9,10)

De aceea să aveţi mereu în vedere că: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele.” (Proverbe 18:21)

În biblie putem vedea diferite situaţii în care cuvintele au fost folosite cu putere venită din interiorul celui ce le rostea:

Pentru a Creea:

„Să fie lumină!” (Geneza 1:3)

Pentru a Domina:

„Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.” (Geneza 2:20)

Pentru a Binecuvânta:

„Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer şi grăsimea pământului, grâu şi vin din belşug! Să-ţi fie supuse noroade, şi neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, şi fiii mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema şi binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.” (Geneza 27:28,29)

Pentru a Blestema:

Atunci a luat cuvântul şi a zis smochinului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!” (Marcu 11:14)

Pentru a Distruge:

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. (Iacov 3:6)

Va urma…

 

 

 

 

 


Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *