Puterea cuvântului (II)

 
 
Pentru mândrie
„Tot aşa şi limba este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde!” (Iacov 3:5)
Pentru consolare
 
„Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.” (1Petru 5:6,7)

 

Pentru a vindeca
Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. (Matei 8:13)
Pentru a învia
După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.” (Ioan 11:43,44)
Pentru a salva
„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,…” (Romani 10:9,10)
Exerciţiu pentru astăzi:
1. Elimină cuvintele negative din vocabularul tău.
2. Crede în propriile tale capacităţi fiind propiul tău admirator.
3. Repetă în fiecare zi cuvinte stimulative pentru tine însuţi
4. Asumăţi responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă cu tine.
5. Schimbă ceea ce trebuie să fie schimbat.
Pentru fiecare motiv ce a fost prezentat, fiecare dintre noi, trebuie să ne asumăm responsabilitatea cu privire la ceea ce vom vorbi. Cuvintele au o forţă proprie, asemănătoare forţei gravitaţionale. Când lăsăm ceva în aer, este mai mult decât sigur că va ajunge pe pământ. Atunci, înseamnă că nici cuvintele care ies din gura noastră nu vor urca până la cer? La un anumitmoment dat, vor cădea…mai rămâne de ştiut dacă vor fi cuvinte rele sau bune!? Vom privi cuvintele bune ca pe nişte flori parfumate iar cuvintele rele ca pe nişte pietre. Ce ai aruncat tu până acum: flori sau pietre? De aceea, să fiţi conştienţi, responsabili pentru tot ceea ce rostiţi…
 
„Vă spun că,în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. ăci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.” (Matei 12:36,37)
 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *