Dovada binecuvântărilor

“Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

Maleahi 3:10

Ascultarea de toate poruncile Celui Prea Înalt ne aduce binecuvântarea Sa, dovedind astfel adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Această binecuvântare va curge înmulțită în viața financiară pentru totdeauna.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *