A 11-a zi a Postului Lui Iisus

165_11ºdia”… îi voi aduce la Muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe Altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o Casă de Rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56.7).

La inaugurarea Templului, Solomon a făcut una dintre cele mai lungi și frumoase rugăciuni din Sfânta Scriptură. L-a lăudat pe Dumnezeu pentru credincioșia Sa, păstrând legământul Său și mila față de toți care sunt sinceri față de El și care păstrează căile și poruncile Lui. El a recunoscut că, nici chiar Universul, în toată măreția și plinătatea, n-ar fi suficient ca să conțină slava Celui Atotputernic, cu atât mai puțin Templul pe care l-a construit el.

Asta e ușor de înțeles: o lucrare, oricât de magnifică ar fi, nu va fi niciodată mai mare decât Cel care a creat-o. Știința descrie Universul ca infinit, dar nu știe să explice cu exactitate cum s-a extins. În realitate, numai Creatorul a tot și toate lucrurile, văzute și nevăzute, este, cu adevărat, INFINIT! Cerul e tronul Celui Atotputernic, dar El locuiește și cu cel cu duhul smerit și zdrobit – Isaia 57:15.

Intenția Celui Veșnic a fost, întotdeauna, să locuiască cu poporul Său, să fie în mijlocul lui și să fie proslăvit de el. Când Domnul Iisus a venit în această lume, Însuși Dumnezeu a venit să locuiască cu poporul Său, în plan fizic. De aceea, a fost numit Dumnezeu Emanuel, care înseamnă „Dumnezeu este cu noi”.

El a intrat în Templu și a zis: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune…” (Matei 21.13).

Domnul Iisus a onorat acel Loc Sfânt și n-a permis să fie profanat. Acolo era Altarul Sacrificiului, care-L reprezenta pe Însuși Iisus. Solomon a făcut referire la Altar, în rugăciunea lui. Și a cerut Lui Dumnezeu ca toți care se vor ruga cu mâinile întinse spre Templul să fie ascultați. Chiar și străinul, care nu face parte din poporul lui Israel, dacă se va ruga cu fervoare, cu mâinile întinse spre acea Casă, va fi ascultat.

De fapt, Templul era Altarului Lui Dumnezeu pe Pământ. Locul unde sacrificiile, care reprezintă cea mai înaltă expresie a credinței, erau prezentate și acceptate de El. Acolo era garanția răspunsului Divin în orice situație de pericol și calamitate cu care se confrunta Israel. În acel Loc erau eliberarea și protecția. De aceea, regele Iosafat, când era în pericol, din cauza amenințării din partea unei armate mari, care venea împotriva lui, a adunat toată Iuda la Casa Domnului, ca să ceară ajutor – 2 Cronici 20.9.

Templul era atât de sfânt, încât Însuși Dumnezeu a spus că va pune acolo Numele Lui (2 Cronici 07:16). Ca să fim stăpâni peste o proprietate, numele nostru trebuie să fie în actul de proprietate, tot astfel, punându-Și Numele în Templu, Domnul Dumnezeu l-a luat pentru El, ca să fie Sanctuarul Lui pe Pământ. Asta arată plăcerea Lui de a avea acel Loc, ca Loc de închinare și adorare a Numelui Său.

E minunat să știi că acel Loc atât de minunat nu era doar pentru poporul lui Israel, ci era deschis pentru toate popoarele Pământului. Dumnezeul Atotputernic vrea să fie glorificat de toate popoarele și națiunile din această lume. Din nou, slava Lui nu era restricționată și limitată pentru un singur popor, ci era pentru toți care-L cheamă, din toată inima lor.

Trebuie să-I anunțăm pe toți, inclusiv autoritățile din Țara noastră, că Templul pe care-l vom inaugura va fi deschis pentru toate popoarele din această lume. Toți, indiferent de cultură, etnie, religie sau clasă socială, vor putea să intre în această Casă de Rugăciune și să-L caute pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, să fie mântuiți și binecuvântați de El. Slava Celui Preaînalt se va vedea în acest Loc și toți Îl vor cunoaște și vor vedea măreția și maiestatea Sa.

Cred că, ce se va întâmpla este atât de extraordinar, încât mintea noastră nu poate să conceapă. Acest cuvânt se va împlini: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2.9).

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *