A 13a Zi a Postului lui Daniel

Coroana de untdelemn a ungerii lui Dumnezeu în biserică

“Iată, ce bine și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate! Este ca untdelemnul, prețios pe cap, care a curs în jos pe barbă, (pe barba lui Aaron), care a curs până la poalele hainelor lui;” Psalmul 133:1-2

Sfânta Trinitate fiind Un singur Dumnezeu, cum poate accepta ca fii Săi să fie împărțiți? Rebeli? Insolenți? Să trăiască în păcat? Imposibil!
Dacă Capul este Sfânt, cum poate corpul să fie putred?

Așa cum există Dumnezeu, profeția de mai sus nu se referă la uniunea dintre frați din diferite denominațiuni creștine, având în vedere că:

“Nu oricine Îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului; ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în cer.” Matei 7:21

Oamenii născuți din sânge, din voia cărnii sau din voia omului nu sunt niciodată fiii lui Dumnezeu! (Ioan 1:12-13)

Psalmul 133 se referă la frații născuți din apă și din Duhul Sfânt (Ioan 3:5). Aceia ale căror vieți aparțin capului, Domnului Iisus Hristos, care au Duhul Sfânt. (Romani 8:9)

Iată, ce bine și ce plăcut este ca frații născuți din Singurul Duh să trăiască în unitate.

David, prin credință și în Duh, a putut contempla ce va aduce Sămânța lui, Iisus Hristos.

Unitatea fraților E LA FEL CA untdelemnul prețios al ungerii!

El îi compară pe adevărații fii ai lui Dumnezeu ca untdelemnul prețios (ulei de măsline uniform, consistent, perfect pur) al ungerii. Dacă avea cea mai mică impuritate nu mai servea ungerii. Sfințenia din acest element trecea pe Capul Fiului și aluneca peste Corpul Fiului, care este Biserica. Cu alte cuvinte, Ungerea Capului (Iisus) este ungerea Corpului Său.Sfințenia Capului este Sfințenia Corpului Lui. Membrii Corpului Domnului sunt la fel de uniți și consacrați ca și Capul. Cei care spun că fac parte din Corpul Bisericii și trăiesc în păcat, într-adevăr fac parte din corpul Anticristului. Ei nu au nimic de-a face cu Lucrarea lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, vor fi aruncați în cuptorul aprins.

Moise (reprezentându-L pe Dumnezeu-Tatăl) a vărsat Untdelemnul Sfințit (reprezentându-L pe Dumnezeu-Duhul Sfânt) pe capul marelui preot Aaron (reprezentându-L pe Dumnezeu-Fiul).

Toată puritatea untdelemnului ungerii care a curs de pe Capul Singurului Dumnezeu al lui Avraam, Isaac și Israel, a curs pe tot Corpul Lui-Corpul Domnului Iisus Hristos. Aceasta este adevărata Biserică a Domnului Iisus Hristos.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *