A 14-a zi a Postului Lui Iisus

14diaTabernaculul lui Moise și Templul lui Solomon au fost ridicate pentru a stabili Numele și Prezența Domnului în mijlocul poporului Israel.

Aceste Locuri Sfinte Îl simbolizau pe Domnul Iisus Hristos, în a cărui Ființă locuia Plinătatea Celui Prea Înalt.

”… Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El…” (Coloseni 1.19).

Fiul Lui Dumnezeu era Însăși Sfințenia Întrupată, Grinda principală a Tabernaculului și Pietrei Unghiulare a Templului.

”…Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2.9).

Pe de altă parte, botezul cu Duhul Sfânt nu e nimic mai mult decât Pecetea Lui Dumnezeu, marca Numelui și Locuința Lui Dumnezeu.

Fiecare botezat în Duhul Sfânt este un fel de Iisus, fiindcă poartă în el Numele și Locuința Celui Atotputernic.

De aceea, cel pecetluit cu Duhul trebuie, obligatoriu, să emane parfumul Domnului Iisus, oriunde se duce.

Cel care spune că rămâne în Iisus, trebuie să umble așa cum El a umblat (1 Ioan 1.6).

Iisus a fost simbolizat de Tabernacul și de Templul viu, ca Piatra Unghiulară.

Urmașii săi sunt simbolizați de Tabernacul și de Templul viu, ca pietre vii.

”…Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos” (1 Petru 2.5).

Prin urmare, adevăratul creștin este cel puțin o piatră vie în Templul al cărui edificiu este susținut de Piatra Unghiulară, de Iisus.

Aceasta e înțelegerea pe care Duhul Sfânt i-a dat-o lui Pavel:

”Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu” (I Corinteni 3.9).

”Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică” (2 Corinteni 5.1).

”Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul” (Efeseni 2.19-21).

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *