A 16a Zi a Postului lui Daniel

Sfințenie Domnului

Toate serviciile sacre, oricât ar fi de simple sau umile, cer reverență, respect și mai presus de toate, Teamă.

Dacă nu există Teamă, nu există sfințire, nici beneficiile serviciilor pentru DOMNUL.

Slujirea unui episcop în Altar sau a unui om de serviciu în baia Bisericii au aceeași importanță în Lucrarea lui Dumnezeu. Ambii necesită Sfințenie DOMNULUI.

Oricât de mari ar fi strădania și dedicarea în Lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu există Teamă, nu există sfințenie. Și fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe DOMNUL.

“Urmăriți pacea cu toți oamenii și sfințenia, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul…”

Evrei 12:14

Această sfințenie cerută în Lucrarea lui Dumnezeu, poate fi mai bine apreciată când ne întoarcem la principiile credinței exercitate de leviți și preoți în Tabernacol sau în Cortul Congregației. Pentru a avea o idee mai bună, începând de la marele preot, responsabil general de toate îndatoririle sfinte din tabernacol, și pânâ la leviți, responsabili pentru demontarea, transportul și montarea Tabernacolului, era cerută o sfințenie totală. Textul de mai jos oferă noțiunea felului de separare:

“Și înaltul preot printre frații săi, peste al cărui cap a fost turnat untdelemnul ungerii și care este consacrat să se îmbrace cu veșmintele, să nu își descopere capul, nici să nu își sfâșie hainele; Nici să nu intre la trupul vreunui mort (simbol al păcatului), nici să nu se pângărească pentru tatăl său, sau pentru mama sa. Nici să nu iasă din Sanctuar( să nu iasă din Altar), nici să nu spurce (să nu contamineze) Sanctuarul Dumnezeului său; căci Coroana Ungerii Untdelemnului lui Dumnezeu este asupra lui: Eu sunt DOMNUl.”

Leviticul 21:10-12

Dacă serviciului sacru executat conform Legii cerea SFINȚENIE DOMNULUI, ce vom spune atunci despre serviciile sfinte în BISERICA DOMNULUI IISUS HRISTOS sfințită nu cu un simbol (Untdelemnul Ungerii), ci cu Duhul Sfânt în Persoană?

Oare cei pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu își pot permite să se relaxeze în sfințenie, să iasă din Altar, să facă un tur pe teritoriul diavolului și în ziua următoare să intre și să-L slujească pe Dumnezeu?

AMINTEȘTE-ȚI:

Fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Domnul…

Evrei 12:14

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *