A 5a Zi a Postului lui Daniel

armadura-706x401

Dumnezeu-Tatăl știa nevoia Fiului de a fi  îmbrăcat cu  Armura Lui ca să-Și îndeplinească misiunea. Și a făcut acest lucru prin Botezul Lui în apa Râului Iordan.

Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare.”

– Efeseni 6:11-13

Ca și Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul știa de nevoia ucenicilor de a fi îmbrăcați cu Armura Lui, ca și ei  să-și îndeplinească misiunea în predicarea Cuvântului Său. Și a făcut-o în Ziua Cincizecimii.

De atunci, toți adevărații urmași ai Domnului Iisus s-au îmbrăcat cu TOATĂ Armura lui Dumnezeu ca să învingă toate luptele pe care le înfruntau împotriva iadului. La urma urmelor, au scăpat de stăpânirea Satanei și știau că el va încerca să folosească iadul ca să-i scoată din Împărăția lui Dumnezeu și să-i ducă înapoi în împărăția întunericului.

În acea vreme, ucenicii s-au străduit din toate puterile să se îmbrace cu TOATĂ Armura lui Dumnezeu- Duhul Sfânt. Scopul principal: să fie neclintiți împotriva uneltirilor diavolului.

Dumnezeu este Cel Care poruncește: Îmbrăcați toată Armura Mea.

A te îmbrăca înseamnă a te acoperi. Dumnezeu-Tatăl vrea ca toți Fiii Lui să se acopere cu TOATĂ Armura Sa. Nu este o sugestie, este o poruncă. Îmbrăcaţi TOATĂ armura pe care v-o dă Dumnezeu.

De ce responsabilitatea îmbrăcării este a noastră în loc să fie a Lui, din moment ce TOATĂ Armura este a Lui și urmând ordinea naturală, doar El are autoritate pentru a îmbrăca?

Mai înainte, El insistă din nou în aceeași poruncă: luaţi TOATĂ armura lui Dumnezeu. A lua înseamnă a apuca ceva sau pe cineva. Duhul Sfânt confirmă  porunca Lui și ne pune să ne apucăm de TOATĂ Armura Lui.

Din nou apare întrebarea: De ce Duhul Sfânt ne pune să ne apucăm de Ceva care este al Lui?

Aceste întrebări aduc același răspuns. Ca ucenicul să fie îmbrăcat și să se apuce de TOATĂ Armura Divină, trebuie să-și manifeste credința. Credință însoțită de sacrificiu.

Sacrificiul care dovedește 100% dispoziția lui de a vrea și de a deține această promisiune.

Sacrificiul credinței arată dorința.

Mă îndoiesc că armura lui Dumnezeu va coborî din cer ca ploaia!

Mă îndoiesc că Dumnezeu va acoperi un om cu TOATĂ Armura Lui doar pentru că el spune că este creștin, că este fidel Bisericii sau alte lucruri asemănătoare!

Nu! De o mie de ori, nu!

Toate Promisiunile lui Dumnezeu sunt supuse unor condiții.

Citește capitolul 28 din Deuteronom, în care Dumnezeu Își condiționează binecuvântările la sacrificiul de a asculta.

Meditează în acest text:

”Domnul este cu voi atunci când şi voi sunteţi cu El. Dacă-L veţi căuta, El Se va lăsa găsit de voi, dar dacă-L părăsiţi şi El vă va părăsi.

– 2 Cronici 15:2

În nici un caz, nimeni nu-și poate impune regulile pentru ceea ce a hotărât Domnul.

Mâine, continuarea acestui mesaj.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *