A 6a Zi a Postului lui Daniel

Slujitorul lui Dumnezeu

Cine îl va scăpa?

“Iată, Dumnezeul nostru, Căruia Îi slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va izbăvi și din mâna ta, împărate!” Daniel 3:17

Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu știe pe Cine slujește și că mai devreme sau mai târziu va trece prin foc. Focul prin care trece slujitorul nu e orice foc, uneori acest foc este arzător.

Ioan, inspirat de Duhul Sfânt a spus:

“El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.” Matei 3:11

Persecuții, nedreptăți, defăimări, calomnii, pustiu, etc, acesta este focul prin care noi toți, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să trecem și nu are cum să fie evitat.

Acolo vedem dacă într-adevăr avem același Duh ca al lui Șadrac, Mesac și AbedNego și dacă Îl slujim pe Dumnezeul care i-a scăpat din foc.

Când Șadrac, Mesac și Abednego au fost amenințați de rege, ei au spus:

“Iată, Dumnezeul nostru, Căruia Îi slujim poate să ne scape…” Daniel 3:17

În fața amenințării de moarte, ei au continuat credincioși și asta înseamnă cu adevărat să te încrezi și să-L slujești pe Dumnezeu.

Întrebarea este: oare tu Îl slujești pe Dumnezeul Cel Prea Înalt cu adevărat, astfel încât El se vede obligat să te scape?

Dumnezeu va fi mereu cu slujitorul Lui oriunde este. Indiferent de situația sau condiția lui, cu siguranță Dumnezeu îl va scăpa!

Vezi promisiunea Lui pentru slujitorii Săi:

“Când vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine, și prin râuri, ele nu te vor inunda; când vei umbla prin foc, nu vei fi ars; nici flacăra nu se va aprinde pe tine.” Isaia 43:2

Acest lucru este foarte puternic! Cel care Îl slujește pe Dumnezeul Viu cu trupul, sufletul și duhul, la fel ca cei trei bărbați, niciodată nu va fi învins.

Când avem Duhul lui Dumnezeu indiferent ce va veni sau prin ce vom trece, El ne va scăpa!

“Și acești trei bărbați, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului arzând încins. Atunci împăratul Nebucadnețar a fost înmărmurit și s-a ridicat în grabă și a vorbit și a spus sfătuitorilor săi: Nu am aruncat noi trei bărbați legați în mijlocul focului? Ei au răspuns și au zis împăratului: Adevărat, împărate. El a răspuns și a zis: Iată, văd patru bărbați dezlegați, umblând în mijlocul focului și nu au nicio vătămare; și înfățișarea celui de al patrulea este ca a Fiului lui Dumnezeu. Atunci Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului arzând încins și a vorbit și a spus: Șadrac, Meșac și Abednego, servitori ai Dumnezeului Cel PreaÎnalt, veniți și apropiați-vă. Atunci Șadrac, Meșac și Abednego, au ieșit din mijlocul focului.” Daniel 3:23-26

Prietenii mei, versetele de mai sus ne arată clar că Dumnezeu era cu acei bărbați. Ei nu au rămas legați, ci erau liberi, umblând în mijlocul focului și nu aveau nici o vătămare.

Acum să ne gândim bine: cum poate cineva să-L slujească pe Dumnezeu și să spună că are Duhul Sfânt, dacă viața îi este legată și suferă tot felul de vătămări fizice și spirituale?

Nu, nu, nu! Nu putem accepta!
Chiar acum, păstrează înăuntrul tău acest lucru: “Trebuie să fac ca oamenii să vadă și să-L recunoscă pe Dumnezeul pe Care Îl slujesc.”

Dacă regele Nebucadnețar însuși a trebuit să vadă și să recunoască, în zilele de azi nu poate fi diferit. Toți trebuie să recunoască că Dumnezeu este în viața noastră. Aceasta se va întâmpla dacă suntem cu adevărat slujitori și plini de Duhul Sfânt.

“Atunci Nebucadnețar a vorbit și a zis: Binecuvântat fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a eliberat pe servitorii Lui care s-au încrezut în El și au schimbat cuvântul împăratului și și-au dat trupurile, ca să nu servească nici să nu se închine vreunui dumnezeu, cu excepția propriului lor Dumnezeu.” Daniel 3:28

Înainte de a cere de la Dumnezeu vreun lucru, meditează dacă Îl slujești cu trupul, sufletul și duhul, adică 100%.

Dumnezeul care scapă este Primul în viața ta în tot?
Dacă este așa, promisiunea Domnului Iisus se va împlini în viața ta.

“Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește cineva, Tatăl îl va onora.” Ioan 12:26

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *