A VII-a zi de post

SĂRUTUL LUI IUDA

Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!” (Matei 26:47-48)

Doar ca să te poţi transpune în acest mesaj, amintim că Iuda îl reprezintă pe acela aşa-zis al lui Dumnezeu dar care nu are nimic din Dumnezeu ci sunt pur şi simplu unelte ale diavolului care se apropie de o fată sau de un băiat (fie lucrător, lucrătoare sau un simplu membru), care vrea să obţină cu sinceritate mântuirea.

El vine cu o mulţime de demoni armaţi până în dinţi ca să distrugă sufletele preţioase ale Domnului Iisus şi se foloseşte de nerăbdarea caracteristică în ceea ce priveşte tinerii şi viaţa sentimentală.

În zilele de azi, am văzut un mare număr de persoane din biserică şi mai ales femei, care, datorită faptului că s-au luat după sentimente (chiar şi lucrători) au fost vizate de sărutul lui Iuda doar prin simplul fapt că ochii lor spirituali fuseseră îngreunaţi de „somn”. Aşa ceva s-a întâmplat şi cu Petru, Iavov şi Ioan. (Matei 26:43)

„Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.” (Matei 26:46)

Iisus veghea şi se ruga astfel armându-se pentru a rezista atacului satanic ce venea nu din partea unuia ca Zacheu care era un necredincios şi un hoţ, nici din partea uneia ca Maria, femeia prinsă în adulter, nici din partea păcătoşilor cu care El a mâncat ci din partea cuiva cu care a convieţuit, care părea că este un om cu credinţă, dar înauntru se pare că era un drac. 

Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.” (Ioan 6:70)

Nu aşa am văzut întâmplându-se? Lucrători falşi, membrii falşi, creştini falşi care îmbrăcaţi în haine de creştini şi explorând o nevoie sentimentală de victime, se apropie mascaţi şi trădători de noi. Ei sunt combinaţi cu demonii cu care au stabilit şi un semn: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!”

El se apropie cu vorbe dulci şi frumoase cum a făcut şi Iuda: „Plecăciune, Învăţătorule!” Şi L-a sărutat. (Matei 26:49)

Domnul Iisus era vigilent cu duhul. Şi tu lucrătorule, lucrătoareo? Şi tu, femeie sau bărbat singur care îţi doreşti să fi fericit în dragoste, să te căsătoreşti şi să-ţi întemeiezi o familie? Nu este nimic greşit în dorinţele aceste, dar să fiţi atenţi şi aveţi grijă la nerăbdare: 

„Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41)

Duh: raţiune, inteligenţă.

Carne: inimă, sentimente.

Diavolul continuă să caute suflete preţioase (lucrători, lucrătoare…etc.) ca să le dea Sărutul lui Iuda

Ep. Edir Macedo

 

 

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *