A VIII-a zi de post

ROADELE DUHULUI

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22,23)

Zici că lipseşte ceva din text. Pavel enumeră 9 virtuţi şi spune că există o singură roadă. Cuvântul fruct la singular se referă la inimă. Nu inima adamică de piatră şi rebelă ci noua inimă de carne pusă în noi de către Duhul Sfânt.

Acest verset ar putea fi înţeles prin următorul:  Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. (Ezechiel 36:26)

În mod obligatoriu, născuţii din Duh au o nouă inimă şi un nou duh. Un nou duh înseamnă o nouă minte, Mintea Divină (1Corinteni 2:16)

De aceea, noua inimă reuneşte cele nouă virtuţi care se identifică cu caracterul lui Dumnezeu.

Ca o virtute a noii inimi, noua iubire nu are nimic de a face cu sentimentul de iubire posesivă, egoistă şi carnală care este atât de mult apreciată şi îndrăgită de lume. Ea este idolatrizată de lume. Noua iubire este tocmai inversul.

Iubirea, la fel ca şi celelalte 8 virtuţi ale noii inimi, este ca cea a Celui Etern:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) 

Acest tip de iubire îl depăşeşte cu mult pe cel iubit de lume. Fără transformarea realizată prin noua naştere este imposibil să înţelegi asta.

Iubirea lui Dumnezeu s-a arătat a fi una de sacrificiu. Asta nu are nimic de a face cu sentimentele. Cine iubeşte cu inima Duhului lui Dumnezeu, sacrifică pentru cine iubeşte şi vice-versa. La fel ca şi credinţa, iubirea cere şi ea la rândul ei sacrificii. Cine iubeşte nu se opreşte doar la a fi fericit. Cine Îl iubeşte pe Domnul Iisus, vrea să-L mulţumească având o conduită obţinută prin sacrificii.

Ep. Edir Macedo

 

 

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *