Acțiunea Duhului Sfânt

Ce mai faceți domn episcop? Bine?

Am făcut o mică colectare de versete, pentru a arăta acțiunea Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus în această lume. Dacă Duhul Sfânt a fost vital pentru Fiul lui Dumnezeu, la un așa punct încât Domnul Iisus să nu îndrăznească să trăiască fără să depindă de El, mult mai mult noi avem nevoie de El, nu este așa?

Cea mai mare armă a Satanei pentru a întârzia planurile lui Dumnezeu este să facă persoana să își scoată concentrarea de la importanța Duhului Sfânt. Pentru că el știe că suntem în dependența Duhului, pentru că, tot ceea ce se întâmplă în Biserică și în viața unui fiu al lui Dumnezeu doar se va întâmpla prin acțiunea Duhului Sfânt.

Urmează versetele:

• A fost Duhul Sfânt Cel ce A dat naștere lui Iisus în pântecele Mariei. “(…) nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt!” Matei 1.20

• Iisus creștea și se dezvolta cu acțiunea Duhului Sfânt. “Copilul creştea, se întărea şi era umplut cu înțelepciune, iar harul lui Dumnezeu era peste El.” Luca 2.40

• Iisus a fost condus în deșert de Duhul Sfânt. “Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.” Matei 4.1

• Iisus vindeca bolnavii prin Duhul Sfânt. “Cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, Care mergea pretutindeni, făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei ce erau asupriţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” Faptele Apostolilor 10.38

• A fost prin intermediul Duhului Sfânt că Domnul Iisus s-a sacrificat pe cruce. “cu cât mai mult sângele lui Cristos – Care, prin Duhul veşnic, S-a dat pe Sine, fără pată, lui Dumnezeu – va curăţi conştiinţa noastră de faptele moarte, pentru a ne închina Dumnezeului celui Viu!” Evrei 9.14

• A fost prin intermediul Duhului Sfânt că Domnul Iisus a înviat. “Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.” Romani 8.11

• Chiar după înviere Domnul Iisus învăța prin Duhul Sfânt. “până în ziua în care a fost luat în cer, după ce le dăduse mai întâi porunci, prin Duhul Sfânt, apostolilor pe care-i alesese.” Faptele Apostolilor 1.2

A colaborat: Nubia Siqueira

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *