Adevărat închinător

TOTUL este posibil pentru cel ce crede. Dar această credință necesită observarea anumitor reguli ca să devină TOTUL posibil.

Dumnezeu-Fiul a venit pe lume pentru a îndepărta păcatele și să fie Mijlocitor lângă Dumnezeu-Tatăl. Dar doar pentru cei care ascultă de El.

De aceea, Iisus este Ofranda Dumnezeului-Tată pentru a-l salva pe cel ce crede și este Ofranda celui care crede pentru a intra în prezența Dumnezeului-Tată. Efeseni 2.18

Iisus este Perdeaua Ruptă care permite accesul slujitorilor Săi în Locul PreaSfânt (Sfântul Sfinților).
Evrei 10.20

De trei ori DOMNUL Dumnezeu a spus:

”Să nu vă înfăţişaţi cu mâinile goale înaintea Domnului.” Deuteronom 16.16

Asta înseamnă că este imposibil să se intre în prezența Dumnezeului-Tată fără ofrandă.

Toate ofrandele prezentate Dumnezeului-Tată trebuie să Îl simbolizeze pe Iisus.

Dacă ofranda vine dintr-o inimă curată, reprezintă pe Iisus și cel ce o oferă este acceptat înaintea Dumnezeului-Tată.
Dacă ofranda vine dintr-o inimă impură, cel ce o oferă nu este acceptat înaintea lui Dumnezeu.

În alte cuvinte: viața creștină depinde de ofranda prezentată.

Tatăl Meu caută adevărați închinători, a spus Domnul Iisus. Adică, Tatăl Meu caută persoane care să prezinte ofrande.

Nu este vorba de bani, bunuri mobile sau imobile. Ci despre ceva care să dovedească dedicarea sinceră a inimii.

Închinători care să Îl adore în duh și în adevăr.
Creștini care să folosească intelectul (duhul, credința inteligentă) și în adevăr, adică, prin intermediul lui Iisus (Adevărul).

Adevărații închinători sunt adevărate persoane ce oferă ofrande.
Falșii închinători sunt false persoane ce oferă ofrande.

”Nici un slujitor nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia, şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu, şi Bogăţiei!” Luca 16.13

Acesta este motivul din cauza căruia mulți ”creștini” au o viață nereușită. Ofrandele lor nu Îl simbolizează pe Domnul Iisus.

”Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când adevăraţii închinători I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; căci astfel de închinători caută Tatăl.” Ioan 4.23

În alte cuvinte, Iisus este Calea, Ofranda Vie, Curată și Perfectă pentru accesul în prezența Tatălui.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *