Ascultă ceea ce Duhul Sfânt spune creștinilor

Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” Efeseni 6.11-13

Dumnezeu-Tată știa de necesitatea Fiului Său de a se îmbrăca cu Armătura Sa pentru a îndeplini misiunea Sa. Și a făcut-o la botezul Său în apa din Râul Iordan.

Precum Dumnezeu-Tată, de asemenea Dumnezeu-Fiul știa de necesitatea ucenicilor în a fi îmbrăcați cu Armătura Sa ca de asemenea să își îndeplinească misiunea predicării Cuvântului Său. Și a facut-o în Ziua Cincizecimii.

Din acel moment, toți cei ce cu adevărat L-au urmat pe Domnul Iisus s-au îmbrăcat cu TOATĂ Armătura lui Dumnezeu ca să învingă toate luptele pe care le aveau de înfruntat împotriva infernului. Până la urmă, au fost eliberați de sub jugul Satanei și știau că el va folosi infernul pentru a-i smulge din Împărăția lui Dumnezeu înapoi în împărăția întunericului.

În acel timp, ucenicii s-au străduit cu toate forțele lor pentru a se îmbrăca cu TOATĂ Armătura lui Dumnezeu – și anume, Duhul Sfânt. Obiectivul principal fiind: să rămână fermi, în picioare, împotriva uneltirilor diavolului.

Este Dumnezeu Cel ce poruncește: Îmbrăcați-vă cu Toată Armătura Mea.

A se îmbrăca înseamnă a se acoperi. Dumnezeu-Tată vrea ca toți copiii Săi să se îmbrace cu TOATĂ Armătura Sa. Nu este o sugestie, este o poruncă. Îmbrăcați-vă cu TOATĂ Armătura lui Dumnezeu.

De ce responsabilitatea de a ne îmbrăca este a noastră și nu a Lui, deja că TOATĂ Armătura este a Lui și, conform ordinii naturale, doar El are autoritatea de a îmbrăca pe cineva?

Puțin mai înainte, din nou, El insistă pe porunca: luați TOATĂ armătura lui Dumnezeu. A lua înseamnă a obține de la cineva un lucru. Duhul Sfânt reiterează porunca Sa și ne trimite să obținem TOATĂ Armătura Sa.

Din nou vine întrebarea: De ce Duhul Sfânt ne trimite să obținem, să cucerim Ceva ce este a Lui?

Aceste întrebări au același răspuns. Ca ucenicul să fie îmbrăcat și să obțină TOATĂ Armătura Divină trebuie să își manifeste credința. Credința însoțită de sacrificiu.
Sacrificiu ce dovedește 100% dispoziția persoanei în a cuceri Această promisiune.

Sacrificiul credinței arată dorința.

Mă îndoiesc că Armătura lui Dumnezeu va coborî din cer precum ploaia!

Ma îndoiesc că Dumnezeu va îmbrăca persoana cu TOATĂ Armătura Sa doar pentru că ea spune că este creștină, că este fidelă în Biserică sau ceva de genul!

Nu! De o mie de ori nu!

Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt supuse la condiții.

Citiți capitolul 28 din Deuteronom, în care Dumnezeu condiționează binecuvântările Sale la sacrificiul ascultării.

Meditați la acest verset:

”Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.” 2 Cronici 15.2

Nu există altă cale, nimeni nu își poate impune propriile reguli peste ceea ce Domnul a determinat.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *