Autoritatea este a celui ce este în frunte

Cine este în frunte este cel ce are autoritatea, cel ce ghidează. Lucifer era înaintea îngerilor ca și heruvim uns al gărzii, îi ghida, până ce inima lui s-a înălțat și a vrut să fie în fruntea Propriului Dumnezeu. Rezultatul a fost să ajungă la urmă, să piardă totul și să se transforme în Satana. (Ezechiel 28.11-19).


Atâta timp ce Dumnezeu era în fruntea omului în grădina Eden-ului, exista pace, bogăție, sănătate și mai presus de tot, comuniune cu Creatorul. Nu existau probleme, deoarece Dumnezeu a dat omului autoritatea Sa pentru a domina peste toate (Geneza 1.26).
Satana trebuia să fure aceea autoritate pentru a fi în fruntea omului. Pentru asta, a folosit arma cea mai puternică, îndoiala, sugerând că exista o problemă în paradis. (Geneza 3.1-24).

Când omul s-a îndoit, a fost neascultător și A OFERIT autoritatea sa diavolului. Din acel moment, el a trecut în frunte.

Foarte probabil, îndoiala a fost de asemenea marea armă folosită de diavol pentru a smulge din cer a treia parte din îngeri, și este folosită până în zilele de astăzi pentru a continua să fure autoritatea pe care Dumnezeu o oferă tuturor celor ce cred în Domnul Iisus, conform spun Scripturile:

”Ci veți primi putere după ce Duhul Sfânt va fi venit peste voi…” Faptele Apostolilor 1.8)

Propriul Domn Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost de asemenea ispitit. Satana voia să anuleze autoritatea Fiului lui Dumnezeu. Atunci el s-a apropiat cu îndoiala: ”Dacă ești Fiul lui Dumnezeu…” și după:

”…Îți voi da ție toată această putere și gloria lor, pentru că îmi este dată; și o dau oricui voiesc.7De aceea dacă mi te vei închina, toată va fi a ta.8Și Isus a răspuns și i-a zis: Înapoia mea, Satan; fiindcă este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui servește-i.” Luca 4.6-8

Iisus l-a pus pe diavol în locul unde el trebuie să fie: LA URMĂ. Domnul ne-a învățat că în momentul în care învingem vocea îndoielii, împiedicăm pe diavol să fure autoritatea noastră și să fie în fruntea vieții noastre.

Dar când diavolul este în frunte, persoana trăiește în păcat, în îndoială, bolnavă, murmură… El ghidează viața persoanei către tot ceea ce este greșit. Ea rămâne plină de îndoieli, răutate, sentimente, rebeldie, orgoliu, arroganță, frici etc.

Toate îndoielile vin din infern!
Din acest motiv, când îndoiala vine (diavolul), fie prin intermediul cui o fi, trebuie să facem ca Iisus și să îl punem ÎNAPOIA NOASTRĂ! Nu putem oferi Autoritatea pe care am primit-o de la Dumnezeu.

A colaborat: Episcopul Goncalves

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *