Căderea lui Lucifer

Cum ai căzut din ceruri, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, asupritorul neamurilor! Tu ai zis în inima ta: ‘Mă voi înălţa la cer; îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu! Voi şedea pe muntele adunării, pe înălţimile din nord! Mă voi înălţa deasupra norilor,şi mă voi face asemenea Celui Preaînalt!’ Dar ai fost coborât în Locuinţa Morţilor, în adâncimile gropii. Cei ce te văd te privesc cu luare-aminte şi-şi zic: ‘Acesta să fie omul care a făcut pământul să tremure,care a zguduit împărăţiile, care a făcut lumea să se asemene cu un pustiu, care i-a răsturnat cetăţile şi n-a lăsat pe prizonieri să se întoarcă acasă?’ Toţi împăraţii neamurilor, toţi se odihnesc în cinste,fiecare în mormântul său, dar tu eşti aruncat afară din mormântul tău, ca o ramură dispreţuită, acoperit cu cei ucişi, cu cei străpunşi de sabie, cu cei coborâţi în adâncimile gropii, eşti ca un hoit călcat în picioare.” Isaia 14.12-19

“Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ…” Apocalipsa 12.4

“S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele şi le-a călcat în picioare.” Daniel 8.10

Toate aceste referințe pe care le vedem se referă la Lucifer care, în aroganța, orgoliul, invidia și vanitatea sa, a vrut să ocupe Locul și să fie ca Cel PreaÎnalt.

Pentru acest lucru, el a provocat rebeliunea care a tras după el a treia parte din îngeri și inclusiv, unii care erau din armata Atot-Puternicului. Sfârșitul lor deja îl cunoaștem!

Înaintea acestor fapte, am început să meditez: Nu este Dumnezeu AtotPrezent? Nu știe EL toate lucrurile datorită AtotȘtiinței Sale? Nu este Domnul AtotPuternic? Fiind așa, de ce EL nu a luat imediat măsuri? Pentru că, nici o rebeliune nu se pregătește de pe o zi pe alta. Există o pregătire, trebuie căutați cei care sunt de acord cu ea. Trebuie făcute planuri ca ea să funcționeze.

Și mă întreb: Cât timp i-a luat lui Lucifer să convingă milioane și milioane, poate miliarde sau biliarde de îngeri, ca să se ridice împreună cu el? Deoarece, el avea nevoie de “argumente bune” pentru a convinge ființele spirituale, care vedeau pe Dumnezeu, cunoșteau puterea Sa, Gloria Sa, nu a fost ceva de la noapte la zi, a fost nevoie de timp, și mă gândesc că de mult timp. Fiind așa, de ce Dumnezeu nu a intervenit la început? De la primul care s-a unit cu el? Nu s-ar fi evitat o catastrofă? Pentru că răul s-ar fi tăiat de la început, înainte ca să se împrăștie în tot cerul. De ce să se aștepte? De ce atât?

A fost când Duhul ne-a adus o Lumină, o înțelegere: Dumnezeu nu a creat roboți, nu a creat ființe care să nu poată decide, din contră. El le-a creat cu aceeași capacitate ca și a omului, pentru a lua decizia pe care o doresc. Și, de aceea, EL a permis ca Lucifer să lucreze liber ca, cei care erau ca și el, cu aceleași idei, orgoliu și vanitate, să fie toți expulzați dintr-odată, ca să nu rămână nici un rest de răutate în ceruri, ca totul să rămână curat, doar cu cei care erau cu adevărat fideli și temători de Dumnezeu, din liberă voință, care să ÎL cinstească nu prin impunere, ci pentru că recunosc puterea Sa, gloria Sa și marea Sa iubire.

Îndată ce Dumnezeu a văzut că nu mai era niciunul care voia să se contamineze cu înșelăciunea și minciuna diavolului, EL i-a expulzat dintr-odată, arătând că EL și doar EL este Domnul AtotPuternic.

Asta ne face să înțelegem ceea ce se întâmplă în zilele de astăzi în Biserica Domnului Iisus, în care vedem bărbați care au același duh de orgoliu, răutate și de vanitate al propriului Lucifer. Care lucrează vehement pentru a trage după ei o cantitate cât mai mare în locul unde ei vor merge: în infern!

Ei nu măsoară răutățile, minciunile, înșelăciunile lor, cuvintele lor de ireverență, ura lor, invidia lor, pentru a încerca să facă același lucru pe care diavolul l-a făcut, să ocupe un loc care nu le aparține, vor să distrugă pe cei care le-au făcut doar binele. Sunt fără scrupule. Nu ar putea Dumnezeu să termine cu ei într-o clipire? Nu vede Cel PreaÎnalt toată răutatea lor și ceea ce ei fac pentru a smulge oile de la stână?

Da, Domnul nostru vede, și permite asta pentru a curăța Casa Sa, Lucrarea Sa, pentru a smulge din mijlocul nostru pe toți cei ce trăiesc deghizați, care au obiective personale și intenții ascunse. Într-o zi, nu va întârzia, Cel PreaÎnalt se va ridica pentru a extirpa dintr-odată pe toți acei înșelători, și va aduce ceea ce noi, cei născuți din Duh, așteptăm cu atâta nerăbdare: Marea Reînnoire de proporții mondiale, care va accelera venirea iubitului și așteptatului nostru Mântuitor Iisus Hristos.

Înaintea acestor lucruri, să veghem, să ne rugăm și să fugim de aparența răului. Nu ascultați de cuvintele rebelilor invidioși, priviți doar spre Autorul și Consumatorul credinței noastre!

Ca să meditați, las acest verset, care spune clar ceea ce vedem, auzim și ceea ce se întâmplă:

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti – prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.” 1 Ioan 2.18-19

Ca mila și bunătatea Domnului Dumnezeului nostru niciodată să nu se îndepărteze de noi, păstrându-ne până în ziua venirii Sale. Amin!

A colaborat: Episcopul Franklin Sanchez

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *