Chemați, dar nu aleși…

Majoritatea, celor considerați creștini, a fost chemată, dar, din nefericire, nu aleasă.

A primit informații biblice, dar nu a avut revelația Celui Prea Înalt.

Un exemplu al acestui lucru este cazul lui Petru. Când a declarat că Iisus este Mesia, Domnul i-a spus:

”Și Isus a răspuns și i-a zis: Binecuvântat ești Simon Bar-Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în cer.” Matei 16.17

Domnul nu lasă nicio îndoială în legătură cu difereța între cei formați în carne, în fire și cei formați de Duhul lui Dumnezeu.

Carnea, firea se referă la natura omenească și la resursele ei disponibile. Pe când Duhul se referă la natura Divină.

Cei ce nu sunt aleși, nu au imaginea lui Dumnezeu pentru că nu au fost generați de Duhul Sfânt.

Din acest motiv ei înfruntă o enormă dificultate în a menține flacăra credinței aprinsă.

Au teoria oracolelor lui Dumnezeu, dar nu reușesc să le materializeze pentru că nu au natura spirituală.

Pe când cei aleși, dețin natura spirituală. Din acest motiv, cu cât mai multe lupte înfruntă, mai multă vigoare și mai multă calitate va avea credința lor.

Pentru ei, cu cât mai intensă este persecuția, cu cât mai multe infamii și nedreptăți, în fine, cu cât mai mare este necazul, mai mare va fi victoria sa aici pe Pământ.

Ca o mărturie personală: cu cât mai mare este rușinea și umilința prin care trecem pentru cauza Domnului nostru, mai mare este gloria noastră din partea Sa. Luca 6.22-23

Dar, toată grijă față de ”frații” răi, nu este suficientă.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *