Credință practică

La citirea Bibliei, trebuie să avem mereu două lucruri în minte: informațiile care sunt practice și informațiile care nu sunt practice.

Cele practice sunt pentru a modela comportamentul omului înaintea lui Dumnezeu, în legătură cu aproapele și cu sine însuși.

Cele care nu sunt practice sunt doar pentru a crește volumul cunoștințelor care nu aduc nici un beneficiu. Sunt la fel ca limbile străine (limbile îngerilor) pronunțate pentru alții. Nu ajută la nimic, doar dacă există interpretare.

Punctul meu de vedere este că, cunoștința doar are valoare dacă în ea există practicitate.

Iov a fost un exemplu practic de credință, chiar dacă nu a făcut nici o minune, a simbolizat pe Iisus cu conduita sa nepătată. Din acest motiv, Dumnezeu l-a cinstit înaintea diavolului.

Integritatea și dreptatea sa au dat mărturisire despre caracterul său în legătură cu aproapele. Era drept în afacerile cu aproapele pentru că avea teamă față de Dumnezeu. Acest fel de teamă era o specie de frână în forma de a trata celelalte persoane.

Și pentru a păstra comuniunea sa cu Dumnezeu, el fugea de ceea ce este rău.

Este ușor să fii așa într-o societate atât de coruptă, în care valorile morale și spirituale s-au inversat? Într-o lume unde fiecare este pentru el și restul nu mai contează?

Nu, nu este!

Dar aceeași corupție din timpul lui a fost ca cea din timpul lui Noe, Avraam, Noemi, Rut, Daniel. Și care a fost secretul lor?
Secretul lor a fost să își asume,de o formă practică, credința lor în Dumnezeu.

Paradoxal, în zilele de astăzi este o excelentă oportunitate de fi ca și ei. Este suficient să se manifeste credința și să îi se dea lumii necredincioase aceeași lecție dată de Iisus lui Filip. Când acesta I-a cerut să Îl arate pe Tată, Iisus a răspuns:

De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată-ni-L pe Tatăl!“?!” Ioan 14.9

Creștinii au obligația de a-l arăta pe Iisus lumii cu mărturisirea vieților lor. Acesta este adevăratul principiu al credinței creștine!

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *