Dar între voi nu va fi așa…

Deși nu este posibil să se separe complet autoritatea de conducere, nu cred că este drumul.

Într-un moment, pe parcursul ministerului Său, Iisus avertizează pe cei ce Îl urmau să nu confundă o poziție de autoritate cu chemarea pentru a conduce.

”Dar Isus i-a chemat și a spus: Știți că domnitorii neamurilor exercită domnie asupra lor și cei mari exercită autoritate asupra lor. Dar între voi nu va fi așa; ci oricine voiește să devină mare între voi, să vă fie servitor; Și oricine voiește să devină primul între voi, să vă fie rob; Chiar așa cum Fiul omului nu a venit ca să fie servit ci ca să servească, și ca să își dea viața răscumpărare pentru mulți.” Matei 20.25-28

Cum erau în pericol să comită această eroare, Iisus a făcut, intenționat, o diferență între cum El ar dori ca ei să conducă și modul cum funcționează în mod normal în lume.

”Între voi nu va fi așa”, a spus Iisus (Matei 20.26).

Dar ce înseamnă acest ”nu va fi așa”, în legătură cu conducerea la care Iisus se referă? Este tipul de lider ce caută autoritate pentru câștigul lui personal.

Contrar acestui lucru, Iisus spune că cei mai buni lideri, cei ce îmbrățișează viziunea Lui de conducere, vor conduce ca slujitori conștienți de responsabilitățile lor și vor răspunde unei CHEMĂRI divine.

Tu vrei să fii felul de lider ”între voi nu va fi așa”? Sper că da.

Știu cum este și cunosc senzația de folosire a armelor autorității pentru a face ca persoanele să se miște, dar Iisus ne spune că există o altă modalitate – o modalitate mai bună.

Chiar dacă tu ai autoritate și poziție de conducere, un lider ce inspiră nu are nevoie să profite de această autoritate.

Tipul de lider ”între voi nu va fi așa” învață că sunt modalități de a cultiva influența și de a crea încredere.

Iisus ne spune că aceasta este o modalitate mai puternică de a lidera, și o putem exercita cu sau fără autoritate.

Ce faci astăzi pentru a cultiva influența?

Autoritate nu este liderare. Influența, da, este liderare .

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

A colaborat: Episcopul Carlos Alberto Pinho

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *