Imaginea

Avraam s-a născut într-o familie idolatră și într-o epocă în care păgânismul era impregnat în civilizație.

”Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Părinţii voştri, Terah, tatăl lui Avraam şi tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a Râului (Eufrat) şi slujeau altor dumnezei.” Iosua 24.2

Idolatria este scârboasă înaintea ochilor Celui Prea Înalt pentru că se opune planului Său în crearea omului.

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” Geneza 1.27

Rămâne clar că, încă de la început, intenția Divină în formarea ființei umane, era ca aceasta să fie reprezentanta Lui pe pământ. Ea a primit stăpânire peste toate și era imaginea lui Dumnezeu.

Păcatul a întrerupt această societate și omenirea a crescut înaintea Creatorului. Prin intermediul lui Noe, a venit tentativa de reîncepere a rasei umane, având-o ca model. Timpul a trecut, descendenții săi s-au deviat încă odată, și falșii dumnezei au apărut. Au început să apară dumnezei (idoli) de toate felurile și pentru toate gusturile!

Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, la vârsta de 75 de ani, și l-a făcut să iasă din Haran, din casa părinților săi și să meargă în țara pe care avea să i-o arate, a făcut asta, exact pentru a-l separa de aceea credință păgână.

Ascultarea fără restricții a lui Avraam a fost pe placul lui Dumnezeu și a dat inițiere planului de a crea o nouă națiune, în care avea să se nască Cel ce binecuvânteză toate familiile de pe pământ. Într-adevăr, Evanghelia nu a început în Matei, ci în Geneza! Avraam a fost precursorul evangheliei!

Cine se uita la Avraam vedea în el imaginea Propriului Dumnezeu, atât în conduita sa cât și în calitatea vieții. În Iisus, prin intermediul persoanei Duhului Sfânt, toți cei ce privesc spre Avraam, adică, ce trăiesc credința sacrificială, încep să reflecte imaginea Dumnezeului Cel Prea Înalt.

Când o persoana primește botezul cu Duhul Sfânt, devine această imagine vie pe pământ. Cine se uită la ea vede pe Propriul Dumnezeu! A fost asta ceea ce Iisus a revelat:

”„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns”. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’?” Ioan 14.8-9.

Dumnezeu nu vrea să fie văzut în viața dvs prin intermediul unei imagini făcute de oameni. El dorește ca dvs să Îl reprezentați atât prin caracter, precum și printr-o viață de calitate. Să privim spre Avraam!

A colaborat: Episcopul Adilson Silva

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *