În duh şi adevăr

Dumnezeu este duh.

Din cauza acestei realităţi, Fiul Lui, Iisus, învaţă că El caută adoratori care să Îl adore în duh şi în adevăr.

Când spune în duh, Domnul elimină orice fel de sentiment uman. adică, exclude emoţiile creeate de cântecele de slavă şi de instrumentele muzicale.

Asta nu înseamnă că imnurile şi melodiile sfinte sunt rele. Dar în ceea ce priveşte realitatea, când omul încă nu este născut din Duhul Sfânt nu are cum să Îl adore pe Dumnezeu în duh şi cu atât mai puţin în adevăr. Cum să adorăm în duh, dacă nu avem o natură ca cea a Duhului Sfânt?

Din nefericire, de cele mai multe ori, cei fideli sunt atât de mult învăluiţi de chemarea emoţiei făcută prin muzică, încât sfârşesc dăruindu-se capriciilor inimii.

Dumnezeu este duh. Doar cel născut din Duhul Sfânt este şi el duh. Acesta nu mai este un suflet viu, nu mai este emotiv şi nici nu mai are o inimă de unt.

Mulţi, în procesul de eliberare sau în cel de naştere din nou, au confundat lucrurile spirituale cu cele emoţionale. Chiar aici, intră duhurile înşelătoare şi provoacă fel şi fel de iluzii.

Adorarea în duh şi în adevăr învăluie fiinţa umană în latura sa raţională, în intelectul ei.

Dumnezeu este duh. Asta înseamnă că El este întreaga inteligenţă şi înţelepciune. Cum poate El să accepte o adoraţie ghidată de sentimene strict umane?

Iisus a făcut atâtea minuni şi a strâns o grămadă de mulţimi. Dar nu a fost glorificat pentru asta. Dar, când, anumiţi greci au venit la El şi doreau să Îl vadă, El a spus: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.” (Ioan 12:23)

De ce nu fusese proslăvit mai înainte când binecuvântase poporul? Pentru că ştia că gloria pe care i-o oferea poporul care fusese vindecat de El era motivată de minuni şi nu era o glorie din cauza faptului că El este Fiul lui Dumnezeu.

Cu grecii, era ceva diferit. Ei erau inteligenţi şi doreau să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu.

Asta se întâmplă şi în mijlocul persoanelor care vin la biserică. Ei Îl glorifică pe Iisus din cauza favorurilor primite şi nu datorită a ceea ce a făcut El la Calvar pentru noi.

Mulţi creştini, în ciuda sincerităţii, nu înţeleg că adorarea ce este bazată pe emoţie nu aduce nici un beneficiu. Ei deschid astfel uşa vieţii lor pentru duhurile înşelătoare.

Asta se întâmplă în ultimul timp. Iluzii ca acestea i-au dus pe mulţi la mari aberaţii. Unii dintre ei intră în transă (sunt posedaţi de demoni) şi cad la pământ ca morţi, merg în patru labe şi pretind a fi lei ca şi Leul din tribul lui Iuda.

În clipa în care Domnul Dumnezeu ar fi trebuit să fie slujit cu cea mai bună adoraţie, în duh şi în adevăr, diavolul sărbătoreşte primirea unei glorii carnale.

Duhurile înşelătoare se folosesc de trupurile „creştinilor” pe care îi face să adore trupeşte (cu emoţii) şi fără adevăr (în minciună şi înşelătorie).

Dragă cititorule, prietene, ai grijă să nu fi înşelat.

Pentru dragostea Domnului nostru, pentru mântuirea în Numele lui Iisus Hristos, nu-i daţi niciodată ceva lui Dumnezeu care să nu vă coste nimic.

Adorarea în duh cere folosirea duhului omului în favoarea Duhului lui Dumnezeu. Cuvinte simple, sincere şi pline de mulţumire, de siguranţă şi de iubire adevărată. Cuvinte prin care să recunoşti tot ceea ce El a făcut pentru tine.

Profită şi vino la biserică duminica aceasta cu setea de a-L adora în duh şi adevăr pe Dumnezeu.

Cât timp citeşti acest mesaj, Duhul Sfânt te atinge şi îţi oferă siguranţa că te va ajuta să Îl adori pe Fiul în duh şi în adevăr.

Să fiţi binecuvântaţi cu toţii în Numele lui Iisus Hristos!

Ep. Edir Macedo

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *