Început de Credință

Fără direcţia lui Dumnezeu, omenirea a devenit idolatrizată, indisciplinată şi dezordonată.

În scopul de a oferi omenirii o şansă, Domnul a trebuit să trimită pe Fiul Său să moară pentru noi.

Dar cum ar putea fi Iisus, născut într-o generaţie de închinători la idoli?

Cum ar putea Fiul Sfânt al lui Dumnezeu să se nască în păcat?

Deci, Domnul a decis să formeze un grup de oameni care au fost stabiliți în afară de alte persoane păgâne.

Avraam a fost singurul care a răspuns la planul divin al lui Dumnezeu.

Credinţa lui inteligentă a fost adecvată pentru un parteneriat cu Dumnezeu.

Dumnezeu este duh, înţelepciune, inteligenţă, motiv …

Un angajament cu El cere o credinţă inteligentă.

Avraam a folosit motivul lui.

El nu a preferat ateismul a crede în zei creați de imaginația unui om.

Dumnezeu a ales pe Avraam pentru că a crezut.

În loc de a utiliza inima lui, el a folosit un motiv pentru a lua decizii.

Cu toate acestea, în scopul de a-l transforma într-o naţiune mare, Dumnezeu a trebuit să-l elimine din mijlocul poporului său.

În caz contrar, el ar fi putut fi influenţat de familia lui şi de obiceiurile păgâne ale societăţii. El nu ar fi ascultat de vocea lui Dumnezeu.

Primul său test de credinţă a fost sacrificiul de a părăsi ţara păcătosă şi familia lui, renunţarea la conducerea poporului său.

Aceleaşi principii care au fost utilizate în procesul de selecţie a copiilor lui Dumnezeu sunt, de asemenea, utilizate și în prezent.

Iisus a spus:

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să mă urmeze!”, Matei 16.24.

Nu există o a treia persoană într-un parteneriat cu Dumnezeu.

Fie El este pe primul loc in viata ta sau El nu are nici un rol în ea.

Pentru a avea onoarea de a avea pe El ca Domn, El cere să vină primul – primul in viata ta …

Este ca si cum Iisus a spus:

„Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.. Şi el care nu-şi ia crucea sa şi să urmeze după Mine nu este vrednic de Mine.

Cel, care găseşte viaţa, o va pierde, iar cine îşi pierde viaţa pentru Mine, o va găsi „, Matei 10.37-39.

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *