Înger de lumină

Pavel era un persecutor înrăit al bisericii creştine primitive. Îmbuibat cu autoritatea primită de la Marele Preot, a vânat bărbaţi şi femei convertite la creştinism şi i-a băgat în temniţă.

Ura lui nedomolită nu era una datorată invidiei, a poziţiei politice, a intereselor economice sau personale.

Îndrăzneala lui de a încerca să extermine creştinismul era datorată zelului său pentru credinţa tradiţională…cea specifică tuturor strămoşilor săi.

El era un religios fanatic,…orb d.p.d.v. spiritual.

Pe de altă parte, caracterul lui demonstra un lucru sublim: Era zelos în ceea ce priveşte credinţa şi incoruptibil faţă de Legea Iudaică. Era sincer şi îşi asuma credinţa. Din cauza acestei siincerităţi, Dumnezeu l-a desemnat ca apostol al neamurilor.

Întâlnirea lui cu Iisus pe drumul Damascului, a schimbat cursul istoriei lui, dar şi a bisericii.

Un avocat inteligent, un om studiat şi un profund cunoscător al Scripturilor, a fost la început respins de primii apostoli care nu credeau că cel ce persecuta şi era nou într-ale credinţei se putea schimba de pe o zi pe alta pentru a fi cu adevărat un apostol.

Însă, înaintea revelărilor extraordinare, a profeţiilor, a lucrărilor şi mai presus de tot a mărturisirii pe care a dat-o despre Domnul Iisus lui Anania (Faptele Apostolilor 9:10-13), el a fost acceptat şi recunoscut de către ceilalţi apostoli ca fiind un apostol precoce.

La începutul ministerului său spiritual printre neamuri (cei ce nu erau iudei), Pavel a descoperit de îndată lucrători ce erau preschimbaţi în falşi apostoli ai lui Hristos

Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor. (2 Corinteni 11:13-15)

Ce lecţie deprindem de aici?

Că acelaşi duh care se putea preface în înger de lumină, pe timpul apostolilor, o face şi în zilele de astăzi;

Că acelaşi Duh al Lui Dumnezeu care i-a  arătat lui Pavel că acei lucrători erau doar nişte falşi apostoli, ne arată şi nouă falşii apostoli;

Că, Dumnezeu i-a rânduit pe adevăraţii apostoli după ranguri astfel:

La fel ca şi patriarhul, apostolul are ministerul de cel mai înalt rang. Este stâlpul principal şi primele roade ale lui Dumnezeu. După el vin proorocii, evangheliştii, pastorii şi învăţătorii. În apostol sunt incluse toate celelalte ministere.(1 Corinteni 12:28; Efeseni 4: 11; 2 Petru 3:2)

Că putem şi trebuie să punem la încercare duhurile…da

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. (1 Ioan 4:1)

Ep. Edir Macedo

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *