Lăcomia

Particularitate sau caracteristică a persoanei lacome: iubire extremă pentru bani; a cărei preocupare mai mare este să strângă bani.

Ură față de lăcomie

”Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece.” Exodul 18.21

Încalcă dreptatea

”Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea.” 1 Samuel 8.3

Tulburare

”Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.” Proverbe 15.27

Scurtează zilele dvs

”Un voievod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele.” Proverbe 28.16

Nevrednicie față de Domnul

”Din pricina păcatului lăcomiei lui M-am mâniat şi l-am lovit, M-amascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui.” Isaia 57.17

Falsitate

”Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală.” Ieremia 6.13

Mizerie

”Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”.” Luca 12.15

Idolatrie

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.” Coloseni 3.5

Blestem

Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi!” 2 Petru 2.14

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *