Le mulțumim dușmanilor noștri

pedra-825x425Vreau, prin această scrisoare, să mulțumesc Rede Globo de Televisao (Rețeaua de Televiziune Globo), Folha de São Paulo (Foaia din Sao Paulo) și Revista Veja (Revista Iată); criticilor cu cravată; mentorilor arestării episcopului Macedo; cântăreților care au încercat să denigreze Centrul de Ajutor Spiritual și pe episcopul Macedo, prin versurile „melodiilor” lor; acelora care au mințit în privința noastră; ziarelor care au vândut știri îndreptate împotriva Centrului de Ajutor; și vorbitorilor care și-au folosit vocea minute și chiar ore întregi, timp de câteva săptămâni, ca să-și răspândească minciunile celor care i-au ascultat.

Le mulțumesc până și acelor predicatori, care și-au folosit amvoanele și programele ca să-și vaccineze oamenii împotriva Centrului de Ajutor Spiritual.

Amvoane și programe care ar fi trebuit folosite pentru a duce Cuvântul Lui Dumnezeu celor nenorociți!

Le mulțumesc și acelora care s-au răzvrătit față de această lucrare și au ieșit din ea, ducând cu ei a treia parte din stele, arătând că, în realitate, Domnul Iisus iubește această Lucrare. El chiar a permis ca toate acestea să se întâmple, ca să-Și curățească și purifice Lucrarea Sfântă.

De asemenea, le mulțumesc celor care au aruncat cu pietre în această Lucrare deoarece, cu astfel de pietre, Duhul Sfânt ne-a creat condiții să construim Centre de Ajutor impozante.

Toate acestea ne determină să vedem că Centrul de Ajutor Spiritual e Binecuvântat. Așa ne arată Biblia:

”Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi” (Matei 5.10-12).

Le mulțumesc până și acelora care au fost folosiți de demoni, ca să-L persecute, prindă, crucifice și omoare pe Domnul Iisus.

Au crezut că făceau rău omenirii. În realitate, le-au făcut o mare favoare celor pierduți pentru că, prin Moartea Domnului Iisus, avem acces la prezența Lui Dumnezeu!

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *