Luptător uitat

guerreiro-706x432“Dă-mi deci această regiune muntoasă despre care a vorbit DOMNUL la acea vreme…”

– Iosua 14:12

Când fiii lui Israel au ieșit din Egipt, au făcut-o bazându-se pe Cuvântul lui Dumnezeu care hotărâse că lor le va fi dată Țara Promisă. Fiecare trib din Israel avea partea lui de moștenire potrivit cu credincioșia, strădania și importanța fiecăruia. Atunci, Moise a împărțit țara și a făcut totul conform Promsiunii lui Dumnezeu.

“Vouă însă v-am promis că veţi moşteni ţara; Eu Însumi vă voi da în stăpânire o ţară în care curge lapte şi miere. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-a ales dintre popoare.”

-Leviticul 20:24

Timpul a trecut, triburile lui Israel și-au primit partea de moștenire, dar unul singur a fost uitat: Caleb. Acest luptător a avut un aport important în istoria poporului lui Israel, pentru că a fost singurul care împreună cu Iosua a crezut și a apărat cu unghiile și dinții calitatea acelei țări.

“Acum, iată că DOMNUL m-a ţinut în viaţă aşa cum a spus. Sunt patruzeci şi cinci de ani, de când Cuvântul DOMNULUI a vorbit astfel lui Moise, pe vremea când Israel străbătea pustia şi iată-mă astăzi, în vârstă de optzeci şi cinci de ani! Sunt la fel de puternic astăzi ca şi în ziua în care Moise m-a trimis şi am tot atâta vigoare cât aveam atunci pentru a merge la luptă.”

– Iosua 14:10-11

Drag cititor, poate că tu înfrunți aceeași problemă. Timpul trece și Promisiunea lui Dumnezeu încă nu s-a împlinit în viața ta. Poate că te simți uitat de Dumnezeu și disprețuit de oameni. NU TE DESCURAJA!!!  Fă  cum a făcut Caleb. Deși a fost uitat, el a continuat în aceeași credință în care Dumnezeu îl chemase.

Crede că așa cum Caleb a fost cinstit, în ciuda suferinței și uitării din partea oamenilor, și tu vei fi cinstit de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini în viața ta și prin credință, și tu vei primi partea ta din această moștenire.

PENTRU CĂ UN  ADEVĂRAT RĂZBOINIC NU VA FI UITAT NICIODATĂ!!

“Atunci Iosua l-a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune şi i-a dat Hebronul ca moştenire.”

-Iosua 14:13

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *