Mintea lui Hristos

Mintea Lui HristosCum să negăm efectul transformator pe care îl are mintea Lui Hristos asupra caracterului nostru?

Nu este despre a fi religios sau nu,

Nici despre a aparține unui anumit cult;

Ci despre a avea o minte și o viață nouă, despre a fi o creație nouă – un om nou;

Despre omul firesc care lasă locul omului spiritual;

Despre omul egoist care lasă loc omului generos;

Despre omul rău intenționat care face loc omului cu intenții bune.

O transformare radicală are loc în toate aspectele vieții.

Dar transformarea cea mai mare are loc în relații.

În relația cu familia și prietenii, dar și în relația cu dușmanii.

Iată cum a gândit Iisus:

”Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” – Matei 5.43-44.

Iată cum a practicat ce a gândit:

”Iisus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” – Luca 23.34

Cine ar fi dispus să-și iubească dușmanii și să-și ierte ucigașii, dacă nu ar avea Mintea lui Hristos sau Duhul Lui?

Referindu-se la sine, dar și la creștinii din Corint, Pavel ne asigură:

”…Noi însă avem gândul lui Hristos” – I Corinteni 2.16.

Dumneavoastră aveți mintea Lui Hristos?

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *