Nouă într-Unul

”Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Galateni 5.22-24

Cele trei prime roade ale Duhului au esența lui Dumnezeu, și anume:

1 – Dragostea, reprezentată de către Dumnezeu Tatăl.

2 – Bucuria, reprezentată de către Dumnezeu Fiul.

3 – Pacea, reprezentată de către Duhul Sfânt.

Aceste trei roade sunt primite automat cu pogorârea Duhului Sfânt în viața noastră. Este Marca imediată sau Pecetea lui Dumnezeu peste cei ce cred în El.

Domnul Iisus a spus că vom fi cunoscuți prin iubirea care este în noi și că vom avea bucurie, fericire. Și de asemenea a spus: ”Pacea Mea vi-o dau.” Ioan 14.27

Totuși, celelalte șase – precum șase este numărul omului -, se înțelege că sunt legate de temperamentul ființei umane. Se înțelege de asemenea că ele sunt la dispoziția noastră, totuși, este necesar ca să fie cultivate cu perseverență. Sacrificiu, sacrificiu cu adevărat. Pentru că necesita un efort foarte mare și străduința fiecăruia pentru a le obține.

4 – Îndelungă răbdare – înseamnă a fi răbdător, a ști să se aștepte timpul necesar concretizării propriei credințe și pentru alții de asemenea.

”Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.” Matei 5.41

5 – Bunătatea – înseamnă să gândească cu puritate, prezența lui aduce un ambient ușor și sănătos, chipul lui este fericit.

”Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.” Psalmii 37.27

6 – Facerea de bine – înseamnă să aibă plăcere să ofere sprijinul lui pentru persoane, nu se preocupă cu efortul pe care îl va depune. Tot ceea ce are dorește să împărtășească, capabil de a lua de la sine pentru a da celuilalt, caracteristică marcantă a Trinității.

”Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.” Proverbe 31.26

7 – Credincioasă– persoană de cuvânt și de respect, nu se schimbă. Dacă cineva greșește cu ea, chiar așa ea rămâne cu fidelitatea sa necondiționată.

”Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.” Luca 16.10

8 – Blândețe – o persoană pasivă, nu este iritată, nici intolerantă sau nervoasă. Foarte înțelegătoare și știe să se pună în locul celeilalte persoane ce trece prin probleme. Are condiție să fie lider datorită blândeții sale.

”Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi ca să nu fii ispitit şi tu.” Galateni 6.1

9 – Înfrânarea poftelor – are capacitatea de a rezista voințelor sale firești, carnale. Domină ochii, urechile, mâinile și picioarele, gura și nu judecă greșit. Se gândește și alege ceea ce este mai bun pentru ea și pentru aproapele ce trece prin probleme, folosește mereu credința inteligentă.

”Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.” Proverbi 16.32


Am numărat Nouă, dar ce devin o Singură roadă. Așa cum Sfânta Treime este Unul.

Până și misterele Domnului nostru sunt frumoase și minunate.

Roada ne este dată ca să fim asemănători cu Tatăl nostru Ceresc.

El este Perfect și vrea ca noi să fim ca El.
Și pentru asta, este suficient doar să credem.

A colaborat Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *