Păziți-vă…

Meditam asupra listei de lucruri și persoane despre care Domnul Iisus a dat ordin ca să păzim în a le face sau în a fi:

“Luaţi seama să nu vă îndepliniţi dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei! Altminteri, nu veţi mai primi nicio răsplată de la Tatăl vostru, Care este în ceruri!”

Matei 6.1

“Apoi le-a zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiilor lui!“

Luca 12.15

“Isus i-a avertizat şi le-a zis: „Fiţi atenţi şi feriţi-vă de drojdia fariseilor şi de drojdia lui Irod!“”

Marcu 8.15

“Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în robe lungi şi care iubesc să fie salutaţi prin pieţe şi să li se dea scaunele de onoare în sinagogi şi locurile de onoare la mese. 47 Ei devorează casele văduvelor şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. Aceştia vor primi o condamnare mult mai mare.“

Luca 20.46-47

Dacă analizăm bine, când subiectul este despre ceea ce trebuie să fie PĂZIT pentru A SE FACE, învăluie atitudinea de a “da”. A da pentru a fi văzut și recunoscut nu va aduce nici o recompensă. Și să fii avar, dând doar ceva de pomană, sau să “nu” se vrea să se dea este un mare rău înaintea lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus care spune: PĂZIȚI-VĂ sau FERIȚI-VĂ de asta!

Dar, când subiectul este despre ceea ce trebuie să ne PĂZIM ca să nu FIM, învăluie faptul de a fi “ipocrit”. El spune să ne PĂZIM să nu fim precum fariseii și cărturarii, care sunt cei pe care Domnul Iisus, de o formă severă, mustră în Matei, capitolul 23. Care ar fi motivul acestei severități?

Pentru a înțelege, vom face o paralelă între ceea ce am vorbit până acum cu ceea ce Domnul Iisus vorbește pentru biserica din Laodicea, în Apocalipsa:

“ştiu faptele tale, ştiu că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!  Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din gura Mea!”

Apocalipsa 3.15-16

Aceea biserică era “călduță”, adică, nici fierbinte nici rece. La Catedrala Credinței, noi ne-am concentrat pe “TOTUL” sau “NIMIC”, motiv pentru care suntem criticați și catalogați ca extremiști și radicali, în special când subiectul este sacrificiu. Totuși, nu despre asta vorbește Domnul Iisus aici? El chiar spune că ar fi mai bine să fie “rece”. De ce: Pentru că cel rece nu se “preface” că este creștin, ascultând de Dumnezeu în ceea ce îi convine, dând o “rea” mărturisire care va lansa multe suflete în infern.

Căldicelul este acela care a dăruit o parte, jumătate sau aproape tot pe Altar, și se consideră un “creștin”, dar nu are curaj pentru a sacrifica TOATĂ viața lui pe Altar. De aceea, mărturisirea lui este incompletă și face ca mulți să se îndoiască de Dumnezeu și să chestioneze Biserica.

Pe când cel fierbinte este cel care a dăruit TOTUL pe Altar. În consecință, primește totul de la Altar și trăiește o viață care glorifică pe Domnul Iisus și, în consecință, colaborează ca mulți să îl cunoască pe Domnul Iisus, dăruindu-se Lui.

Ajungem la concluzia că, motivul Domnului Iisus de a Se înfuria cu religioșii ipocriți, care sunt căldicei, și să Se arate extrem de revoltat cu ei, pe punct de a spune că îi va vomita din gura Lui, este cel pe care EL însuși Îl descrie în Matei, capitolul 23:

“Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre!”

Matei 23.13

Nu intră (nu dau TOT)  nici nu lasă pe alții să intre, din cauza “mărturiei rele” a lor. Păziți-vă… ca acest lucru să nu se întâmple cu tine!

Episcopul Randal Brito

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *