Pe cei care Mă cinstesc…

Ce lucrător primește salariul înainte ca să lucreze?
Ce agricultor culege recolta înainte să planteze?
Ce profesionist culege cunoștință de la sine înainte să studieze?

Totul în viață urmează legea cauzei și a efectului, acțiunii și reacțiunii, legea de a da și de a primi…
Începe la Tronul Celui PreaÎnalt și se răspândește pe tot Pământul?
El a oferit viața Unicului Său Fiu ca de asemenea să ne-o ceară pe a noastră.

Cei ce în El cred și Îl cinstesc, vor fi cinstiți…
Cei ce Îl disprețuiesc, de asemenea vor fi disprețuiți.

Ahaz a fost unul din cei mai răi regi ai lui Iuda.
Păcatul său mortal a fost să încerce să stingă din țară credința Avraamică.

Pentru asta, a închis porțile Templului, a stins flăcările sfeșnicului, a lăsat să mai ardă tămâie și să mai ofere sacrificii Dumnezeului lui Israel.

Idolatria era la ordinea zilei și Iuda s-a scufundat în haos politic, economic și social. 2 Cronici 28

Fiul său, Ezechia, la vârsta de 25 de ani, a devenit rege în împărăția ruinată a lui Iuda.

Influențat de credința mamei sale Abia, a început restaurarea țării începând cu credința.

Imediat în primul său an ca rege, a deschis porțile Templului și a început reforma sa, care era în ruină.

A chemat preoții și leviții pentru a se sfinți și pentru a îndepărta spurcăciunea ce era în Casa lui Dumnezeu.

Începând din acel moment Împărăția lui Iuda a început să prospere.

”Ezechia a avut foarte multă bogăţie şi glorie. El şi-a făcut vistierii pentru argint, pentru aur, pentru pietre preţioase, pentru mirodenii, pentru scuturi şi pentru tot felul de vase scumpe. A construit hambare pentru recolta de cereale, pentru must şi pentru ulei, precum şi grajduri pentru tot felul de vite şi staule pentru oi. El şi-a zidit cetăţi şi a avut numeroase turme şi cirezi, căci Dumnezeu i-a dat foarte multe avuţii.” 2 Cronici 32.27-29

Ezechia l-a cinstit de Domnul și Domnul l-a cinstit, împlinindu-se Justiția lui Dumnezeu.

”De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Am promis cu privire la familia ta şi la familia tatălui tău că vor umbla înaintea Mea pentru totdeauna. Acum însă, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Voi cinsti doar pe cei care Mă cinstesc, însă cei care Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi.” 1 Samuel 2.30

Cine dorește să fie cinstit de Cel AtotPuternic?

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *