Prin liberă și spontană voință

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Ioan 3.16

Iubirea lui Dumnezeu este simbolizată prin intermediul dăruirii lui Iisus pe calvar în favoarea noastră.
Iubirea noastră față de Dumnezeu este simbolizată prin dăruirea noastră Lui prin intermediul ofrandei, darului.

Iisus a fost Darul Ridicat al lui Dumnezeu pentru a ne salva.
Toate darurile sunt sfinte, cu toate acestea, darul ridicat are o greutate excelentă, peste normal.

Pentru a înțelege mai bine despre darul ridicat, observați ceea ce regele David, care a fost un bărbat a cărui inimă a fost conform inimii lui Dumnezeu, a spus profetului:

”Că împăratul a spus profetului Natan: Vezi acum, eu locuiesc într-o casă de cedru, dar chivotul lui Dumnezeu locuiește înăuntrul covoarelor. Și Natan a spus împăratului: Du-te, fă tot ce este în inima ta, fiindcă DOMNUL este cu tine.” 2 Samuel 7.2-3

David a avut acest discernământ, deoarece în timp ce el stătea în confortul casei sale, al palatului său, Chivotul lui Dumnezeu era păstrat între perdele:

”Și s-a întâmplat că, în acea noapte cuvântul DOMNULUI a venit la Natan, spunând: Du-te și spune servitorului meu David: Astfel spune DOMNUL: Îmi vei zidi tu o casă ca să locuiesc în ea? Pentru că eu nu am locuit în vreo casă de când am scos pe copiii lui Israel din Egipt, chiar până în această zi, ci am umblat într-un cort și într-un tabernacol. În toate locurile în care am umblat cu toți copiii lui Israel, am vorbit eu un cuvânt vreunuia din triburile lui Israel, căruia i-am poruncit să pască pe poporul meu Israel, spunând: De ce nu îmi zidiți o casă de cedru?” 2 Samuel 7.4-7

Nimeni, pe parcursul acelor întregi secole, nu s-a gândit să construiască o casă din cedru pentru a pune Chivotul Domnului, ce reprezintă Prezența lui Dumnezeu.

Doar David, dirijat desigur de Duhul Sfânt, a avut acest vis, și Dumnezeu l-a aprobat:

”Astfel spune DOMNUL oștirilor: Te-am luat de la staulul oilor, de la a urma oile, pentru a fi conducător peste poporul meu, peste Israel… te-am făcut să te odihnești de toți dușmanii tăi. De asemenea DOMNUL îți spune că îți va face o casă.” 2 Samuel 7.8-11

Deși nu a construit David Templul, pentru că avea mâinile pline de sânge din cauza atâtor războaie, proiectul inițial a fost al lui, ca după Solomon să construiască Templul. În plus, David a oferit resursele sale și comoara sa particulară pentru construire.

Din libera și spontana sa voință, David a dorit să edifice Casa lui Dumnezeu pentru a pune Chivotul Legământului. Acesta este Duhul darului ridicat.

Iisus a fost darul ridicat al lui Dumnezeu pentru omenire.
Și, în zilele de azi, Domnul Iisus așteaptă ca noi, slujitorii Săi, să prezentăm acest dar ridicat cu libertate, fără să fim obligați de orice alt motiv, doar de dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *