Revolta sfântă

Revolta nu apare pur şi simplu din nimic şi nici nu se aseamănă cu o idee bună. Ea ia naştere ca o reacţie violentă în urma unei nedreptăţi suferite.

Contrar acomodaţilor în credinţă, revoltaţii îşi caută drepturile pe care le-au obţinut prin cruce, cu zel, îndrăzneală şi determinare. Ei luptă pentru totul sau nimic, viaţă sau moarte, înaintea lui Dumnezeu care le-a făcut promisiuni cu jurământ lui Avraam, lui Isaac şi lui Israel.

Revoltaţii nutresc în sine, un duh indignat de pe urma nedreptăţii suferie şi resping ideea de a mai continua să trăiască astfel. Ei preferă mai degrabă să moară.

Îl avem ca exemplu pe Avraam care era sătul să mai aştepte şi astfel a ajuns să-I spună lui Dumnezeu:

„…Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii…” (Geneza 15:2)

Moise a spus:

„Decât să Te porţi aşa cu mine, mai bine omoară-mă, Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea Ta, ca să nu-mi mai văd nenorocirea.” (Numeri 11:15)

Ghedeon a zis:

„Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!” (Judecători 6:13)

Fiecare dintre ei ajunsese la limita disperării. Nu se mai temeau nici pentru ei şi nici pentru familiile lor. Era totul sau nimic.

Înaintea tuturor acestor atitudini, au venit imediat şi răspunsurile:

Pentru Avraam:

Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.” Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.” (Geneza 15:4,5)

Pentru Moise, răspunsul imediat a fost:

„Adună la Mine şaptezeci de bărbaţi, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care-i cunoşti ca bătrâni ai poporului şi cu putere asupra lor; adu-i la Cortul întâlnirii şi să se înfăţişeze acolo împreună cu tine.” (Numeri 11:16)

Lui Ghedeon i-a zis:

„Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?” (Judecători 6:14)

Pentru cel nedreptăţit, a fi revoltat este ceva normal. El poartă cu sine, ură pentru cine l-a nedreptăţit.

Focul Sfânt din Israel este pentru cei revoltaţi

Episcopul Macedo
Episcopul Macedo

 

 

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *