Sărăcie BOGATĂ și BOGĂȚIE săracă

“Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!” Matei 5.3

Nefericiți cei bogați în duh, căci a lor este împărăția infernului.

Sărăcia în duh nu are nici o legătură cu sărăcia materială, având în vedere că există săraci orgolioși și bogați umili (Zacheu). Sărăcia în duh se referă la un sentiment  profund de smerenie (precum un copil inocent), care recunoaște mizeria sa spirituală înaintea măreției lui Dumnezeu; condiția de mizerabil păcătos pierdut. Dacă există această privire sinceră spre interior, vă veți da seama cât de mult depindeți de mila Celui PreaÎnalt pentru a fi iertat și mântuit.

Împărăția Cerurilor este a celor smeriți în duh. Doar cel sărac în duh recunoaște și se supune (este ascultător) de Adevăr – Cuvântul Domnului Iisus Hristos.

Aroganților iudei religioși, Domnul a spus: Însă voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi din oile Mele. Sunt blestemați infernului din această lume; Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează. (Ioan 10.26-27) – Sunt binecuvântații Împărăției Cerurilor.

Cel sărac în duh, cel smerit, are conștiința că niciodată nu va fi mântuit datorită lucrărilor sale de caritate sau datorită dreptății proprii. La ce este de folos să fi drept cu puțini și să fii nedrept cu majoritatea?
El știe că lucrările sale bune de caritate nu compensează păcatele sale.

De aceea, din punct de vedere material, Împărăția lui Dumnezeu nu este nici pentru bogați nici pentru săraci, ci pentru cei sincer și căiți de păcate. Chiar dacă era regele lui Israel, David intra în prezența AtotPuternicului spunând: Cât despre mine, eu sunt chinuit şi în nevoie… (Psalmii 40.17). Adică, purta în interiorul său recunoștința că fără Dumnezeu nu era nimeni și nimic.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *