Scaunul lui Moise

cadeira-706x432-1“Atunci Iisus le-a vorbit mulţimilor şi ucenicilor Săi. El le-a zis: Cărturarii şi fariseii stau pe scaunul lui Moise. ”

– Matei 23:1-2

Moise a fost un bărbat ales de Dumnezeu ca să elibereze poporul lui Israel din sclavia egipteană care dura de 430 de ani.

Intenția Celui Prea Înalt era să facă din acel popor o mare națiune pe pământ. De aceea, i-a dat Legile și Orânduirile Sale ca să asculte de ele și să le păzească din generație în generație.

Moise a primit Legile Divine și le-a transmis poporului. Tot Israelul îl respecta și urma toate instrucțiunile lui pentru că îl recunoștea ca o autoritate constituită de Dumnezeu ca să-l conducă în Adevăr.

Este interesant de observat că Iisus nu s-a adresat celor religioși, ci mulțimii  și ucenicilor Săi. El a vrut să-i avertizeze cu privire la pretenția cărturarilor și fariseilor de a se pune ca deținători ai autorității lui Moise.  Ei voiau ca toți evreii să-i vadă ca înlocuitori ai lui Moise și să vadă cui i-a fost transmisă misiunea de a-i  conduce la ascultarea de Legile lui Dumnezeu. Scaunul lui Moise era poziția cea mai evidențiată și respectată dintre toate, de aceea era  atât de râvnită și dorită de cei care voiau puterea ca să se îmbogățească.

Iată ce a spus Iisus despre caracterul acelor bărbați:

”Deci să faceţi şi să păziţi toate lucrurile pe care vi le spun ei, dar să nu faceţi după faptele lor, pentru că ei zic, dar nu fac.”- Matei 23:3

Aici este o mare diferență! Moise deținea autoritatea Divină nu doar pentru că învăța poporul să asculte de legile Celui Prea Înalt, dar mai presus de toate, pentru că era un exemplu de ascultare și respect față de poruncile Domnului.

Cărturarii și fariseii erau departe de acest lucru. Nu erau nimic altceva decât bărbați necinstiți și profitori. Nu aveau nici un fel de respect față de ce este sfânt. Puțin îi interesa de problemele poporului, din moment ce  le mergea bine și nu le lipsea nimic. Cum ar putea astfel de bărbați cu intenții atât de meschine și egoiste să aibă aprobarea lui Dumnezeu?

Adevărații slujitori ai Domnului Iisus sunt unde El este, și anume între cei suferinzi, disperați, respinși, viciați, bolnavi, deprimați, nedreptățiți și umiliți. Aceasta este poziția și locul în care trebuie să stea slujitorul lui Dumnezeu. Iisus a renunțat la tronul Lui împreună cu Tatăl, ca să vină în această lume și să trăiască printre cei pierduți. El S-a dat pe El Însuși ca să ne dea Mântuirea. De aceea tatăl L-a cinstit!

El îi cinstește și pe cei care Îl slujesc pe fiul Lui iubit, pe cei care nu sunt preocupați cu viețile lor, nici cu familiile lor, pe cei care nu au pretenția să fie văzuți și elogiați de oameni, ci singurul lucru pe care îl vor și care le face plăcere este să salveze suflete pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *