Sinagoga Satanei

”Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‘Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat: «Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că Diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii».’ Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” Apocalipsa 2.8-11

Față de Efes, biserica din Smirna aparent nu prezintă lucrări, dar de asemenea nu este cenzurată în vreo lipsă.

Este probabil că lucrările au corupt inimile creștinilor din Efes, în punctul de a fi relaxați în legătură cu prima iubire.

La fel cum Domnul nostru iubit a recunoscut gemetele bisericii din Smirna, așa de asemenea recunoaște luptele prin care slujitorii Săi trec zi de zi.

Necazurile, sărăcia și acuzațiile grave din parte falșilor iudei erau de folos pentru a menține credința acelor creștini activă.

Cred că El permite poporului Său să treacă prin încercări de tot felul, cu același obiectiv. Până la urmă, totul cooperează pentru binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, nu este așa?

Respingerea Lui față de acei iudei era de așa natură încât a considerat locul lor sacru ca o sinagogă a satanei. Și nu ar fi asta oare viziunea Lui în legătură cu multe ”biserici” presupuse creștine?

Dar pentru cei ce sunt născuți din Duh nu există teamă. Aresturi, necazuri sau orice încercări prin care se poate trece prin deșerturile vieții fac parte din călătoria în direcția Țării Promise.

Rămâneți fermi, și fiți fideli, pentru că aceste lucruri, mai devreme sau mai târziu, vor trece.

Premiul?
Coroana vieții.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *