TRANSPIRÂND CĂMAŞA DE LA STRIGĂT

Ierihon, a fost prima mare provocare înfruntată de Israel în cucerirea Ţării Promise.
Domnul a spus lui Iosua: acum , scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.
Zidurile sale de netrecut descurajau cel mai curajos soldat.
Dar, datorită credinţei în Promisiunile Dumnezeului lui Avraam, sub nici o formă el nu putea fi distrus.
Ierihon semnifică propriul infern pentru a ne împiedica de a cuceri ceea ce vrem.
Dar cum să-l cucerească?

Exista doar un mod: apelarea la Autorul Promisiunii.
Doar El ar da direcţia corectă cum să fie depăşită acea barieră.
Domnul a poruncit poporului să se pregătească.
Preoţii au sunat din trâmbiţe.
În ziua stabilită, poporul a strigat cu toată forţa.
‘’Iosua dăduse porunca aceasta poporului: Voi să nu strigaţi, să nu vi se audă glasul, şi să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spune: Strigaţi! Atunci să strigaţi.’’ Iosua 6:10
‘’…preoţii au sunat din trâmbiţe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei a strigat tare, şi zidul s-a prăbuşit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate.’’Iosua 6:20
Sugerez ca fiecare curajos să facă un post de cuvinte în această duminică începând de la miezul nopţii.
Şi la momentul potrivit, imediat după oferirea zeciuielilor şi ofrandei, preotul va striga (suna din trâmbiţă) cu toate forţele sale şi poporul, împreună cu el, va striga la Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov pentru împlinirea Cuvântului Său.
Şi Duhul Domnului se va pogorî.
Pogorî ca NICIODATĂ!
Zidurile vor fi distruse , câte unul în faţa dvs şi poporul de credinţă va poseda propria sa binecuvântare.
Bolnavii vor fi vindecaţi, cei oprimaţi vor fi liberi, familiile vor fi restaurate, boli incurabile vor dispare, infernul va fugi şi poporul care L-a onorat şi respectat pe Domnul Oştirilor cu zeciuielile lui şi ofrande speciale,va vedea măreţia lui Dumnezeu materializându-se în viaţa lui în zilele următoare.

Ep.Edir Macedo

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *