Valea Deciziei

VALEA JUDECĂȚII

“Căci iata că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi cobori în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele tara Mea. Au tras la sorți pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin, și l-au băut.” Ioel 3.1-3

AFRONTA

“După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând: „O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hataton-Tamar, adică En-Ghedi.” 2 Cronici 20.1-2

DECIZIA CORECTĂ

În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat sa cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda sa caute pe Domnul.  Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curții celei noi.” 2 Cronici 20.3-5

STRIGĂTUL

“Și a zis: „Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mana tăria și puterea, asa ca nimeni nu Ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii tarii acesteia dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avraam care Te iubea?  Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un Locaș Sfânt pentru Numele Tău, zicând: Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea Casei acesteia și înaintea Ta, căci Numele Tău este în Casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, și Tu ne vei asculta și ne vei mântui!,Acum iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel sa intre când venea din tara Egiptului – căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit – iată-i cum ne răsplătesc acum, venind sa ne izgonească din moștenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire! O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Caci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce sa facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!” 2 Cronici 20.6-12

AȘTEPTĂRILE

“Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor.” 2 Cronici 20.13

RĂSPUNSUL LUI DUMNEZEU

“Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: „Ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat! Asa vă vorbește Domnul: „Nu vă temeți și nu va înspăimântați dinaintea acestei mari mulțumi, caci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Maine coborați-va împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Tit, și-i veți găsi la capătul văii, în fata pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta: așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu va temeți și nu va înspăimântați; mâine, ieșiți-le înainte, și Domnul va fi cu voi!” 2 Cronici 20.14-17

LAUDĂ CU GLAS TARE

“Iosafat s-a plecat cu fața la pământ, și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului sa se închine înaintea Lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel.” 2 Cronici 20.18-19

REZULTATUL ÎN ZIUA URMĂTOARE

“A doua zi, au pornit dis-de-dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: „Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeți-va în Domnul Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți; încredeți-va în prorocii Lui, și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: „Lăudați pe Domnul, caci indurarea Lui tine în veac!” În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pânda împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți.” 2 Cronici 20.20-22

PRADĂ ABUNDENTĂ

“Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-au uitat înspre mulțime, și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ, și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul sau s-au dus sa ia prăzile; au găsit printre trupuri multe bogații și lucruri scumpe și au luat atât de multe ca n-au putut sa le ducă pe toate. Trei zile au prădat, caci era multa prada.” 2 Cronici 20.23-25

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *