Veți fi mărturiile Mele…

Ascultați ceea ce Domnul Iisus a spus ucenicilor:

”…Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Faptele Apostolilor 1.8

Motivul revărsării Duhului Sfânt este să transforme pe cei ce Îl urmează pe Domnul Iisus în mărturii vii ai învierii Lui.

Pentru a servi ca martor al Cuiva ce a murit și a înviat, dar nu mai este printre noi din punct de vedere fizic, doar este posibil când persoana ”primește” sau ”incorporează” Duhul Sfânt.

Duhul Domnului Iisus ”incorporează” în ucenicii Săi ca aceștia nu doar să învie de asemenea, ci pentru a mărturisi și pentru a comproba învierea Fiului Său cu dovezi incontenstabile.

Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus și de asemenea ne va învia și pe noi prin Puterea Sa. 1 Corinteni 6.14

”Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi.” 2 Corinteni 4.14

Odată incorporând Duhul lui Iisus, mintea, caracterul și parfumul ucenicului vor fi identificate extrem de notoriu cu mintea, caracterul și parfumul Domnului Iisus arătate în ministerul Său pământesc.

În practică, acest lucru înseamnă:

Să iertăm pe răufăcători (asasini, criminali, etc), spre exemplul Domnului Iisus înaintea celor ce L-au maltratat pe Calvar. (Luca 23.33-34).

Să nu judecăm, să nu condamnăm și să iertăm mereu. (Luca 6.37)

Să nu rezistăm perversului, și orice palmă primit pe un obraz, să îi întoarcem și celălalt obraz. (Matei 5.39)

Să iubim inamicii și să ne rugăm pentru cei ce ne persecută, deoarece, dacă doar iubim pe cei ce ne iubesc, ce recompensă vom avea sau ce diferență face? (Matei 5.44-46).

Acestea sunt unele din principiile de bază a Minții și al Caracterului lui Dumnezeu.

Cineva poate, spune: Acest lucru este imposibil! Eu sunt uman, nu Dumnezeu…

Da, dar, Dumnezeu niciodată nu ne cere ceva ce noi nu putem face!

Când o persoană este botezată cu Duhului Lui, nu se poate să nu se aibă un comportament asemănător cu cel al Lui.

Înaintea acestui lucru, cine se va îndoi de învierea lui Iisus?

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *