Cine este drumul?

Spațiul Femeii |

În lumea în care trăim putem observa că există o varietate de religii şi dumnezei cărora, foarte mulţi oameni îşi dedică propria cu scopul de a găsi alinare pentru sufletele lor şi o soluţie la diversele lor probleme. Dar să vedem care este adevărata lumină a Cuvântului lui Dumnezeu:

Iisus a spus: ’’ Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.’’ (Ioan 14:6)

Atunci drag cititor, să analizăm cuvintele acestea

1. El a zis: „Eu sunt calea.” Mulţi spun că toate drumurile duc la Dumnezeu, dar Domnul a zis că nu există alt drum, adică doar Domnul Iisus e drumul care ne conduce la mântuirea eternă şi toţi cei care doresc să ajungă la Dumnezeu trebuie să meargă pe acest drum.

2. El a zis: „Eu sunt adevărul.” Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul; este scris- cunoaşteţi adevărul şi adevărul vă va face slobozi. Mulţi pierd timpul citind cărţi de rugăciuni şi povestiri religioase când într-adevăr…trebuie să investim în citirea Cuvântului lui Dumnezeu şi în meditarea lui pentru a putea cunoaşte adevărul şi aşa vom dezvolta mântuirea noastră.

3. El a zis: „Eu sunt viaţa.” Aşa cum deja v-am orientat, Domnul e un izvor de apă vie care vrea să curgă din interiorul nostru nu doar pentru o zi, o săptămână sau un an, ci pentru toată eternitatea. Dar, pentru ca noi să fim acest izvor este necesar să practicăm cuvântul Lui.

4. El a zis: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Nu există altă modalitate de a ajunge la Dumnezeu decât prin intermediul Fiului Său, Iisus, adică , cine doreşte să ajungă la Dumnezeu trebuie să-L accepte pe Domnul Iisus ca Unicul Domn al vieţii sale. Astfel această persoană nu se va mai închina în faţa nici unui alt dumnezeu care nu este Domnul Iisus. Întreabă-te acum: Cine a murit pentru mine? Cine şi-a dat viaţa pe cruce pentru a te salva? Cine a răscumpărat păcatele tale pentru ca tu să poţi avea viaţă? Tu ştii răspunsul: A fost însuşi Domnul Iisus. Atunci, El este Unicul care poate interveni pentru tine în faţa Tatălui. Astfel, El e Unicul care este demn de a primi toată onoarea şi toată gloria.

Părintele Lucian

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *